Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 9 (1) 2010

Styczeń - Marzec 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (1) 2010 str. 5-18
w języku en 
Dariusz J. Gwiazdowicz
Roztocze (Acari, Mesostigmata) Tatrzańskiego Parku Narodowego
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 19-24
w języku en 
Ignacy Korczyński, Kamil Remenda
Porównanie dokładności dwóch metod określania liczebności boreczników (Diprioninae)
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 25-33
w języku en 
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Jarosław Wegner
Wpływ geometrii ostrza żłobikowej piły łańcuchowej na poziom wibracji pilarki spalinowej
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 35-43
w języku en 
Waldemar Moliński, Edward Roszyk
Hamowanie pęcznienia drewna nawilżanego w ściskanej strefie zginanych próbek
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 45-51
w języku en 
Włodzimierz Prądzyński, Magdalena Zborowska, Bogusława Waliszewska, Anna Szulc
Skład chemiczny i zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie rokitnika (Hippohaë rhamnoides L.) rosnącego w strefie nadbrzeżnej Morza Bałtyckiego
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml