Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 8 (1) 2009

Styczeń - Marzec 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (1) 2009 str. 5-10
w języku en 
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński
Wpływ wyciągów metanolowych z wybranych gatunków roślin na żerowanie chrząszczy szeliniaka sosnowca Hylobius abietis (L.)
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 11-17
w języku en 
Robert Kuźmiński
Preparaty roślinne jako potencjalne źródło antyfidantów. Wpływ preparatów z tytoniu szlachetnego – Nicotiana tabacum L. na chrząszcze szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.)
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 19-26
w języku en 
Robert Kuźmiński, Andrzej Bilon
Ocena efektywności wybranych typów pułapek stosowanych do odłowu chrząszczy szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.)
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 27-34
w języku en 
Andrzej Łabędzki, Robert Kuźmiński, Dmitrij F. Leontiev
Ocena wpływu wybranych insektycydów na śmiertelność gąsienic barczatki syberyjskiej (Dendrolimus superans sibiricus Tschetv.)
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 35-41
w języku en 
Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek
Okazałe grusze parku Cytadela w Poznaniu
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 43-54
w języku en 
Paweł Zarzyński
Ocena stopnia fungitoksyczności in vitro wybranych substancji o charakterze fenolowym naturalnie występujących w drewnie z zastosowaniem metody pożywkowej AG
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 55-65
w języku en 
Andrzej Krauss
O związkach między gęstością a właściwościami mechanicznymi drewna wzdłuż włókien
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml