Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 7 (4) 2008

Październik - Grudzień 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (4) 2008 str. 5-12
w języku en 
Leszek Bolibok, Michał Kowalczyk, Henryk Szeligowski
Wpływ pH utworów podłoża na wzrost rokitnika (Hippophaë rhamnoides L.) na zwałowisku zewnętrznym Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 13-20
w języku en 
Roman Jaszczak, Konrad Magnuski, Lechosław Małys
Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) rosnący w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej po cięciach uprzątających starodrzew grabowo-dębowy
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 21-34
w języku en 
Jarosław Lasota, Piotr Pacanowski
Siedliska lasów czereśniowych pogórza Bieszczadów
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 35-44
w języku en 
Danuta Nicewicz, Andrzej Szczepkowski
Zawartość metali ciężkich w drewnie buków (Fagus sylvatica L.) zdrowych i zamierających
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 45-54
w języku  
Zenon Pilarek, Paweł Mielnicki
Przyczyny uszkodzeń łańcuchowych pilarek spalinowych
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 55-65
w języku en 
Andrzej Szczepkowski, Danuta Nicewicz
Zawartość metali ciężkich w drewnie dębów (Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl.) zdrowych i zamierających
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 67-71
w języku en 
Wojciech Szewczyk
Występowanie huby sosny [Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer] w wybranych drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Narol
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 73-77
w języku en 
Wojciech Szewczyk
Występowanie owocników huby sosny [Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer] w wybranych drzewostanach sosnowych północnej Polski
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 79-91
w języku en 
Dorota Wrońska-Pilarek
Rośliny naczyniowe użytku ekologicznego „Strzeszyn” w Poznaniu
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml