Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (1) 2008 strony: 115-121

Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka

Właściwości płyt wiórowych zaklejanych żywicą PF modyfikowaną estrami alkoholi diwodorotlenowych

słowa kluczowe: żywica PF, estry, płyta wiórowa
streszczenie: W pracy zbadano właściwości płyt wiórowych zaklejanych żywicą PF modyfikowaną estrami alkoholi diwodorotlenowych. Jako modyfikatory zastosowano dioctan etylenu i propylenu w ilościach od 0,01 do 0,05 mola na 100 g s.m.ż. Przeprowadzone badania wykazały, iż modyfikacja żywicy PF tego rodzaju estrami pozwala, przy zachowaniu identycznych parametrów prasowania, na wytworzenie płyt wiórowych o lepszych właściwościach mechanicznych i podwyższonej wodoodporności w porównaniu z płytą kontrolną zaklejaną czystą żywicą PF. Ponadto zastosowanie estrów alkoholi diwodorotlenowych jako modyfikatorów żywicy fenolowej umożliwia, w obniżonej temperaturze lub skróconym czasie prasowania, wytworzenie płyt wiórowych o dobrych właściwościach mechanicznych i dużej wodoodporności. Natomiast nie zaobserwowano istotnych różnic właściwości płyt w zależności od rodzaju alkoholu diwodorotlenowego tworzącego ester.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_1_2008.pdf

For citation:

MLA Mirski, Radosław, et al. "Properties of particleboards resinated with PF resin modified with diol esters." Acta Sci.Pol. Silv. 7.1 (2008): .
APA Mirski R., Dziurka D., Łęcka J. (2008). Properties of particleboards resinated with PF resin modified with diol esters. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (1),
ISO 690 MIRSKI, Radosław, DZIURKA, Dorota, ŁęCKA, Janina. Properties of particleboards resinated with PF resin modified with diol esters. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume7/issue1/abstract-9.html