Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (1) 2008 strony: 93-114

Dorota Wrońska-Pilarek, Andrzej M. Jagodziński, Sławomir Olejniczak

Rośliny naczyniowe „Uroczyska Wielkie Łunawy” na Ziemi Chełmińskiej

słowa kluczowe: flora, Wielkie Łunawy, ziemia chełmińska, Nadleśnictwo Jamy
streszczenie: „Uroczysko Wielkie Łunawy” należy do obiektów wyróżniających się znacznymi walorami florystycznymi. Urozmaicona i mało zdegenerowana flora tego obiektu liczy 192 taksony roślin naczyniowych z 60 rodzin, w tym 41 taksonów roślin drzewiastych. Odnaleziono stanowiska 13 gatunków podlegających ochronie prawnej. Zachowały się tu cenne fragmenty zbiorowisk grądów i łęgów oraz drzewostany zbliżone do naturalnych. „Uroczysko Wielkie Łunawy” należałoby objąć ochroną ze względu na występujące tu, a dość rzadkie w regionie, dobrze zachowane zbiorowiska lasów grądowych i łęgowych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_1_2008.pdf

For citation:

MLA Wrońska-Pilarek, Dorota, et al. "Vascular plants of the “Uroczysko Wielkie Łunawy” (Chełmno Region)." Acta Sci.Pol. Silv. 7.1 (2008): .
APA Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M., Olejniczak S. (2008). Vascular plants of the “Uroczysko Wielkie Łunawy” (Chełmno Region). Acta Sci.Pol. Silv. 7 (1),
ISO 690 WROńSKA-PILAREK, Dorota, JAGODZIńSKI, Andrzej M., OLEJNICZAK, Sławomir. Vascular plants of the “Uroczysko Wielkie Łunawy” (Chełmno Region). Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume7/issue1/abstract-8.html