Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (1) 2008 strony: 59-74

Jerzy R. Starzyk, Katarzyna Bilecka, Marek Purgal, Krzysztof Rotman

Owady kambio- i ksylofagiczne zasiedlające odcięte wierzchołki i gałęzie sosnowe pozostające po trzebieżach i cięciach rębnych

słowa kluczowe: szkodniki wtórne, Pinus sylvestris, zgrupowania, zespoły, trzebieże, cięcia rębne
streszczenie: Badania przeprowadzono w wybranych drzewostanach sosnowych w Nadleśnictwie Gidle, Koszęcin i Złoty Potok (RDLP w Katowicach). Większość (89,2%) analizowanych 212 wierzchołków sosnowych była zasiedlona przez owady kambio- i ksylofagiczne (Curculionidae – 19 gatunków, Cerambycidae – 4 gatunki). Średnia liczba żerowisk w przeliczeniu na pojedynczy wierzchołek sosnowy wynosiła 64. Najwyższymi wskaźnikami dominacji, frekwencji i struktury dominacji cechowały się: Pityogenes bidentatus, Pogonocherus fasciculatus, Pissodes piniphilus, Pityogenes quadridens, Pityophthorus pityographus i Magdalis frontalis. Wyróżniono trzy odrębne zgrupowania i 63 zespoły o określonej strukturze dominacji. Określono preferencje najliczniejszych gatunków owadów względem średnicy 0,5-metrowych sekcji oraz grubości kory wierzchołków i gałęzi sosnowych. Większość gatunków zasiedlało odcinki wierzchołków i gałęzi o średnicy 2,6-4,5 cm oraz grubości kory 2 mm. Podano zalecenia gospodarcze w celu ograniczenia wzmożonego rozrodu szkodników wtórnych na odciętych wierzchołkach i gałęziach sosnowych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_1_2008.pdf

For citation:

MLA Starzyk, Jerzy R., et al. "Cambio- and xylophagous insects infesting Scots pine (Pinus sylvestris L.) cut off tree-tops and branches left in the forest after thinnings and final cuttings." Acta Sci.Pol. Silv. 7.1 (2008): .
APA Starzyk J.R., Bilecka K., Purgal M., Rotman K. (2008). Cambio- and xylophagous insects infesting Scots pine (Pinus sylvestris L.) cut off tree-tops and branches left in the forest after thinnings and final cuttings. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (1),
ISO 690 STARZYK, Jerzy R., et al. Cambio- and xylophagous insects infesting Scots pine (Pinus sylvestris L.) cut off tree-tops and branches left in the forest after thinnings and final cuttings. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume7/issue1/abstract-6.html