Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (1) 2008 strony: 53-58

Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński

Efektywność i parametry techniczne rozdrabniania pozostałości zrębowych maszyną Meri Crusher MJS-2,0 DT

słowa kluczowe: pozostałości zrębowe, rozdrabniarka, pracochłonność
streszczenie: Rozdrabnianie pozostałości zrębowych prowadzono na powierzchni leśnej, na siedlisku BMśw. Masa pozostałości zrębowych, które znajdowały się na powierzchni po zabraniu z niej sortymentów drewna okrągłego wynosiła ok. 47 ton. Obiektem analizy była rozdrabniarka Meri Crusher MJS-2,0 DT, którą agregatowano z ciągnikiem Valtra T-190. Rozdrabniarka o szerokości roboczej 2000 mm była agregatowana z ciągnikiem o mocy 190 KM. Przy parametrach technicznych rozdrabniarki (prędkość obrotowa bębna, liczba elementów roboczych, średnica bębna roboczego, prędkość jazdy) określono prędkość obrotową wału roboczego, prędkość obwodową elementów roboczych, moc i moment obrotowy na wale roboczym oraz wydajność. Na podstawie analizy zjawisk występujących podczas pracy rozdrabniarki (analiza ruchu elementów roboczych) określono sumę sił i średnią siłę obwodową przypadającą na jeden element roboczy. Wykazano, że średnia siła obwodowa przypadająca na jeden element roboczy wyniosła około 770 N.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_1_2008.pdf

For citation:

MLA Różański, Henryk, and Krzysztof Jabłoński. "Efficiency and technical parameters of the crushing of logging residues with a Meri Crusher MJS-2.0 DT machine." Acta Sci.Pol. Silv. 7.1 (2008): .
APA Różański H., Jabłoński K. (2008). Efficiency and technical parameters of the crushing of logging residues with a Meri Crusher MJS-2.0 DT machine. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (1),
ISO 690 RãŬAńSKI, Henryk, JABłOńSKI, Krzysztof. Efficiency and technical parameters of the crushing of logging residues with a Meri Crusher MJS-2.0 DT machine. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume7/issue1/abstract-5.html