Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (1) 2008 strony: 19-29

Robert Jankowiak

Grzyby występujące na zaatakowanych przez owady żołędziach Quercus robur L.

słowa kluczowe: Curculio glandium, grzyby, Kenneliola spp., Quercus robur
streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań nad izolacją i identyfikacją grzybów zasiedlających zaatakowane przez owady żołędzie Quercus robur L. Izolacje grzybów były wykonywane z żołędzi uszkodzonych przez dwa główne szkodniki żołędzi: Curculio glandium Marsh. i Kenneliola spp. oraz z larw tych owadów. Żołędzie były zbierane w 2003 roku, z ziemi oraz z pędów znajdujących się nad ziemią, z trzech powierzchni usytuowanych w Polsce. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. był gatunkiem najczęściej izolowanym z żołędzi zaatakowanych przez C. glandium, natomiast drożdżaki i A. alternata najczęściej były stwierdzane w żołędziach uszkodzonych przez owady z rodzaju Kenneliola. Żołędzie zebrane z pędów wyróżniały się silnym skolonizowaniem przez następujące grzyby: Alternaria alternata, Lecythophora sp., Pezicula cinnamomea (DC.) Sacc., Aspergillus i Cladosporium spp. Natomiast na żołędziach zebranych z ziemi stwierdzono liczną obecność grzyba Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw. oraz grzybów z rodzajów Fusarium i Penicillium. Z larw C. glandium najczęściej izolowano następujące gatunki i rodzaje grzybów: Fusarium sporotrichioides Sherb., F. stilboides Wollenw., Penicillium spp. i Pestalotia clavispora Atk., a larwy Kenneliola spp. najliczniej były zasiedlone przez: Alternaria alternata, Fusarium sporotrichioides, Penicillium spp. i Pestalotia clavispora.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2008.pdf

For citation:

MLA Jankowiak, Robert. "Fungi occurring in acorn of Quercus robur L. infested by insects." Acta Sci.Pol. Silv. 7.1 (2008): .
APA Jankowiak R. (2008). Fungi occurring in acorn of Quercus robur L. infested by insects. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (1),
ISO 690 JANKOWIAK, Robert. Fungi occurring in acorn of Quercus robur L. infested by insects. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume7/issue1/abstract-2.html