Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 6 (1) 2007

Styczeń - Marzec 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (1) 2007 str. 5-12
w języku en 
Marta Z. Dadacz, Piotr Łakomy
Rozwój sznurów grzybniowych izolatów Hypholoma fasciculare w różnych glebach
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 13-25
w języku en 
Lech Jędras, Irmina Maciejewska-Rutkowska
Charakterystyka ekologiczno-geograficzna flory naczyniowej górnego odcinka doliny rzeki Kosy i Jeziora Czaple (województwo zachodniopomorskie)
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 27-31
w języku en 
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński
Reakcje chrząszczy szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.) (Coleoptera, Curculionidae) na zapach wyciągów alkoholowych z roślin należących do wybranych gatunków
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 33-36
w języku en 
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński
Próba określenia wpływu rozdrobnienia pozostałości potrzebieżowych na możliwości rozwoju Pityogenes bidentatus (Coleoptera, Curculionidae) w drzewostanach sosnowych
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 37-44
w języku en 
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Andrzej Mazur, Danuta Szczepańska
Skład gatunkowy szkodników wtórnych i owadów im towarzyszących na drobnicy potrzebieżowej w drzewostanach sosnowych
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 45-49
w języku en 
Piotr Łakomy, Robert Dubino
Wpływ barwników spożywczych na wzrost izolatu Phlebiopsis gigantea in vitro
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 51-64
w języku en 
Agnieszka Polowczyk, Jarosław Polowczyk, Dorota Wrońska-Pilarek
Dendroflora planowanego rezerwatu „Bieliszowskie Łęgi” nad Odrą w województwie dolnośląskim
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 65-78
w języku en 
Agnieszka Ramion, Paweł Rutkowski
Zróżnicowanie warunków występowania drzewostanów brzozowych na gruntach porolnych w nadleśnictwach Dretyń, Miastko i Niedźwiady
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 79-83
w języku en 
Wojciech Szewczyk
Zagrożenie drzewostanów jodłowych chorobami infekcyjnymi korzeni poza ich naturalnym zasięgiem występowania
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 85-93
w języku en 
Roman Wojtkowiak, Jacek Kromulski, Adam Dubowski
Badania poziomu hałasu powstającego w wyniku przemieszczania się piły łańcuchowej po prowadnicy smarowanej różnymi olejami
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml