Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 5 (1) 2006

Spis treści:

Zeszyt 5 (1) 2006 str. 05-12
w języku en 
Jan Banaś
WPŁYW LICZBY KONTROLNYCH POWIERZCHNI PRÓBNYCH NA DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW INWENTARYZACJI SYSTEMEM STATYSTYCZNO-MATEMATYCZNYM
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 13-25
w języku en 
Janusz Gołąb, Robert Wańczyk, Bartłomiej Matusiak
ODPŁYW WODY PO LEŚNYCH DROGACH STOKOWYCH
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 37-37
w języku en 
Witold Grzywiński, Ryszard Hołota
SUBIEKTYWNA OCENA ZMĘCZENIA ROBOTNIKÓW LEŚNYCH NA PODSTAWIE KWESTIONARIUSZA JAPOŃSKIEGO
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 39-45
w języku en 
Danuta Kulpa, Danuta Rzepka-Plevneš, Tomasz Dolat
INICJACJA KULTUR IN VITRO SOSNY ZWYCZAJNEJ
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 47-56
w języku en 
Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski
OCENA PRZYDATNOŚCI INDEKSU TROFIZMU GLEB (ITGL) ORAZ EKOLOGICZNYCH LICZB WSKAŹNIKOWYCH W DIAGNOZIE SIEDLISK NA WYROBISKU PO KOPALNI PIASKU PODSADZKOWEGO
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 57-62
w języku en 
Paweł Rutkowski, Irmina Maciejewska-Rutkowska
WPŁYW ŚLIWY DOMOWEJ (PRUNUS DOMESTICA L.) NA ROZWÓJ GRABU POSPOLITEGO (CARPINUS BETULUS L.)
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 63-72
w języku en 
Jan Skarżyński, Krzysztof Wójcik
ANALIZA WIELOCZYNNIKOWA WPŁYWU PARAMETRÓW STANU TECHNICZNEGO PILARKI SPALINOWEJ ORAZ PRZERZYNKI DREWNA NA WIELKOŚĆ EMITOWANYCH PRZEZ NIĄ DRGAŃ
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 73-80
w języku en 
Janusz M. Sowa, Krzysztof Leszczyński, Grzegorz Szewczyk
WYDATEK ENERGETYCZNY PRACOWNIKÓW TRZEBIEŻY PÓŹNEJ W GÓRSKICH DRZEWOSTANACH ŚWIERKOWYCH
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 81-90
w języku en 
Adam Szukała, Bartosz Kolenda, Dorota Wrońska-Pilarek, Maciej Strawa
NAJCENNIEJSZE ROŚLINY DRZEWIASTE LEŚNICTWA GORAJ (NADLEŚNICTWO KRUCZ, RDLP PIŁA)
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 91-106
w języku en 
Stefan Tarasiuk, Andrzej Szczepkowski
STAN ZDROWOTNY ZAGROŻONYCH ZAMIERANIEM DRZEWOSTANÓW DĘBOWYCH W POLSCE
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 107-122
w języku en 
Dorota Wrońska-Pilarek, Andrzej M. Jagodziński, Anna Sigiel
ROŚLINY NACZYNIOWE WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO GRODZISKA „POGANKA” KOŁO WABCZA NA ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 123-133
w języku en 
Dariusz Zalewski, Agnieszka Mrozek
JAKOŚĆ SARNY EUROPEJSKIEJ (CAPREOLUS C. CAPREOLUS L.) ORAZ OCENA ZABIEGÓW HODOWLANO-ŁOWIECKICH REALIZOWANYCH W JEJ POPULACJI W NADLEŚNICTWACH POŁOŻONYCH W OKRĘGU OLSZTYŃSKIM PZŁ
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 135-144
w języku en 
Dariusz Zalewski, Marta Sarnowska, Stanisław Szypowski
POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE DRAPIEŻNIKÓW NA POPULACJE ZAJĄCA ORAZ PTACTWA GNIEŻDŻĄCEGO SIĘ NA ZIEMI W ŁOWISKACH WARMII I MAZUR
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 145-153
w języku en 
Stanisław Dolny, Tomasz Rogoziński
SKUTECZNOŚĆ SEPARACYJNA APRETUROWANYCH HYDROFOBOWO WŁÓKNIN FILTRACYJNYCH WOBEC PYŁÓW DRZEWNYCH
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 155-161
w języku en 
Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka
WŁAŚCIWOŚCI PŁYT WIÓROWYCH ZAKLEJANYCH ŻYWICĄ FENOLOWO-FORMALDEHYDOWĄ MODYFIKOWANĄ ESTRAMI CZĘŚĆ C. WPŁYW RODZAJU ALKOHOLU TWORZĄCEGO ESTER NA MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA TEMPERATURY PRASOWANIA PŁYT
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 163-171
w języku en 
Danuta Nicewicz, Jerzy Pawlicki, Piotr Borysiuk, Aleksander Zado
ZASTOSOWANIE MAKULATURY W PRODUKCJI PŁYT WIÓROWYCH
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 173-183
w języku en 
Wiesław Zakrzewski, Andrzej Krauss, Grzegorz Pinkowski
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA PASOWANIA POŁĄCZENIA CZOPOWEGO USTALONA NA PODSTAWIE ROZRZUTU WYMIARÓW W PRODUKCJI SERYJNEJ
 

Zanleziono 17 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml