Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (2) 2005 strony: 101-112

Wojciech Szewczyk

ZDOLNOŚĆ WYTWARZANIA RYZOMORF PRZEZ WYBRANE IZOLATY ARMILLARIA OSTOYAE (ROMAGN.) POCHODZĄCE Z TERENU NADLEŚNICTWA ZIELONKA

słowa kluczowe: Armillaria ostoyae, opieńka, ryzomorfy, zagrożenie infekcyjne
streszczenie: Opieńkowa zgnilizna korzeni (Armillaria spp.) jest jedną z najgroźniejszych chorób infekcyjnych korzeni drzew. Grzyby rodzaju Armillaria rozprzestrzeniają się i dokonują infekcji za pomocą ryzomorf. Z terenu pięciu wydzieleń Nadleśnictwa Zielonka pobrano próby a następnie wyizolowano grzybnię diploidaną. Do badania zdolności wytwarzania ryzomorf wybrano 28 izolatów. Wynik doświadczenia wskazuje zarówno na zróżnicowanie izolatów z poszczególnych powierzchni, jak również między powierzchniami.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_2_2005.pdf

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech. "THE ABILITY TO GROW THE RHIZOMORPHS BY CHOSEN ARMILLARIA OSTOYAE (ROMAGN.) ISOLATES COMING FROM THE ZIELONKA FOREST DISTRICT AREA." Acta Sci.Pol. Silv. 4.2 (2005): .
APA Wojciech Szewczyk (2005). THE ABILITY TO GROW THE RHIZOMORPHS BY CHOSEN ARMILLARIA OSTOYAE (ROMAGN.) ISOLATES COMING FROM THE ZIELONKA FOREST DISTRICT AREA. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (2),
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech. THE ABILITY TO GROW THE RHIZOMORPHS BY CHOSEN ARMILLARIA OSTOYAE (ROMAGN.) ISOLATES COMING FROM THE ZIELONKA FOREST DISTRICT AREA. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.2: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue2/abstract-8.html