Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (2) 2005 strony: 91-100

Wojciech Szewczyk

MONOTORING OPIEŃKOWEJ ZGNILIZNY KORZENI W MŁODYCH DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH NADLEŚNICTWA ZIELONKA

słowa kluczowe: sosna, opieńka, huba korzeni, Armillaria spp. Heterobasidion annosum, monitoring
streszczenie: Na terenie Nadleśnictwa Zielonka wybrano siedem wydzieleń w których w latach 1998-2001 były prowadzone obserwacje porażeń drzew przez Armillaria ostoyae i Heterobasidion annosum. Stwierdzono, że zamieranie drzew następowało głównie z powodu infekcji A. ostoyae. Ocena 200 drzew w każdym wydzieleniu wykazała brak korelacji między cechami morfologicznymi drzew a stopniem porażenia młodników przez wyżej wymienione patogeny. Wraz z wiekiem zmniejszała się liczba porażeń przez A. ostoyae, wzrastała natomiast przez H. annosum.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_2_2005.pdf

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech. "MONITORING ARMILLARIA ROOT ROT IN YOUNG (UP TO 20 YRS) SCOTS PINE PLANTATIONS IN ZIELONKA FOREST DISTRICT." Acta Sci.Pol. Silv. 4.2 (2005): .
APA Wojciech Szewczyk (2005). MONITORING ARMILLARIA ROOT ROT IN YOUNG (UP TO 20 YRS) SCOTS PINE PLANTATIONS IN ZIELONKA FOREST DISTRICT. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (2),
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech. MONITORING ARMILLARIA ROOT ROT IN YOUNG (UP TO 20 YRS) SCOTS PINE PLANTATIONS IN ZIELONKA FOREST DISTRICT. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.2: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue2/abstract-7.html