Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (2) 2005 strony: 63-79

Stanisław Orzeł, Jarosław Socha, Marcin Forgiel, Wojciech Ochał

BIOMASA I ROCZNA PRODUKCJA DRZEWOSTANÓW MIESZANYCH PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ

słowa kluczowe: biomasa, przyrost biomasy, drzewostany mieszane, Puszcza Niepołomicka
streszczenie: W pracy wykazano, że drzewostanów mieszanych występujących w Puszczy Niepołomickiej nie można zaliczyć do wysoko produkcyjnych. Średnia ich biomasa wynosi bowiem 158,5 t?ha-1, przyjmując wartości od 40,1 t?ha-1 w I klasie wieku do 347,2 t?ha-1 w III klasie wieku. Udział poszczególnych komponentów biomasy (podszyt, drewno drzew, aparat asymilacyjny) zmienia się z wiekiem i zależy od gatunku głównego tworzącego drzewostan. Biomasa podszytu wynosząca średnio 2,4 t?ha-1, ma znaczący udział jedynie w drzewostanach II (3,41%) i III (1,79%) klasy wieku. Udział drewna w całkowitej biomasie wynosi średnio 84,4% (od 81,9% w II do 86,4% w drzewostanach IV i starszych klas wieku), zaś aparatu asymilacyjnego 2,2%. Roczna produkcja biomasy warstwy drzew osiąga średnio 8,3 t?ha-1. Największy przyrost (średnio 9,2 t?ha-1?rok-1) stwierdzono w drzewostanach III, zaś najmniejszy (średnio 4,7 t?ha-1?rok-1) w drzewostanach I klasy wieku. W rocznej produkcji biomasy znaczący udział (od 19,2% w I do 44,9% w V klasie wieku) stanowi aparat asymilacyjny.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_2_2005.pdf

For citation:

MLA Orzeł, Stanisław, et al. "BIOMASA I ROCZNA PRODUKCJA DRZEWOSTANÓW MIESZANYCH PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ [BIOMASS AND ANNUAL PRODUCTION OF MIXED STANDS OF THE NIEPOŁOMICE FOREST]." Acta Sci.Pol. Silv. 4.2 (2005): .
APA Stanisław Orzeł, Jarosław Socha, Marcin Forgiel, Wojciech Ochał (2005). BIOMASA I ROCZNA PRODUKCJA DRZEWOSTANÓW MIESZANYCH PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ [BIOMASS AND ANNUAL PRODUCTION OF MIXED STANDS OF THE NIEPOŁOMICE FOREST]. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (2),
ISO 690 ORZEł, Stanisław, et al. BIOMASA I ROCZNA PRODUKCJA DRZEWOSTANÓW MIESZANYCH PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ [BIOMASS AND ANNUAL PRODUCTION OF MIXED STANDS OF THE NIEPOŁOMICE FOREST]. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.2: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue2/abstract-5.html