Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (2) 2005 strony: 49-62

Ihor Kozak, Marek Ferchmin, Grzegorz Potaczała, Oksana Kozak, Zorjan Seńko, Anna Baraniuk-Otręba

PROGNOZOWANIE ZMIAN LASU MIESZANEGO W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM Z ZASTOSOWANIEM MODELU FORKOME

słowa kluczowe: las mieszany, model komputerowy FORKOME, zmiany klimatyczne, Kampinoski Park Narodowy
streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki prognozy zmian lasu mieszanego w oddziale 135g Obrębu Kampinos w Kampinoskim Parku Narodowym z zastosowaniem modelu FORKOME. Pokazano możliwe zmiany biomasy i ilości drzew w ciągu 600 lat. W wariancie kontrolnym prognozowano zmniejszenie biomasy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i zwiększenie biomasy dębu szypułkowego (Quercus robur L.) oraz zajęcie przez dąb szypułkowy dominującej pozycji w biomasie w trakcie symulacji. W scenariuszu 1 (ciepło i wilgotno) model prognozuje zmniejszenie biomasy dębu szypułkowego i lipy (Tilia cordata Miller.) oraz zwiększenie biomasy dębu bezszypułkowego (Quercus petraea Liebl); w scenariuszu 2 (ciepło i sucho) obserwuje się mniejszy udział dębu bezszypułkowego niż w scenariuszu 1, zaś nieznacznie większy w środkowej fazie symulacji w porównaniu z kontrolą. W scenariuszu 3 (zimno i wilgotno) model FORKOME prognozuje większą dominację sosny, dość widoczną w pierwszej połowie symulacji, a w scenariuszu 4 (zimno i sucho) większy udział biomasy lipy, zwłaszcza w drugiej połowie symulacji oraz zwiększenie biomasy Acer platanoides. Symulacje wykonane na modelu FORKOME pozwalają stwierdzić, że sukcesja lasu może być użyta do oceny wpływu zmian klimatu na ekosystemy leśne, a przedstawione wyniki wskazują, że model jest dobrym narzędziem do badania różnych zagadnień, zwłaszcza związanych ze zmianami klimatu.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_2_2005.pdf

For citation:

MLA Kozak, Ihor, et al. "PROGNOZOWANIE ZMIAN LASU MIESZANEGO W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM Z ZASTOSOWANIEM MODELU FORKOME [THE PROGNOSIS OF MIXED FOREST DYNAMICS IN THE KAMPINOSKI NATIONAL PARK USING A FORKOME MODEL]." Acta Sci.Pol. Silv. 4.2 (2005): .
APA Ihor Kozak, Marek Ferchmin, Grzegorz Potaczała, Oksana Kozak, Zorjan Seńko, Anna Baraniuk-Otręba (2005). PROGNOZOWANIE ZMIAN LASU MIESZANEGO W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM Z ZASTOSOWANIEM MODELU FORKOME [THE PROGNOSIS OF MIXED FOREST DYNAMICS IN THE KAMPINOSKI NATIONAL PARK USING A FORKOME MODEL]. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (2),
ISO 690 KOZAK, Ihor, et al. PROGNOZOWANIE ZMIAN LASU MIESZANEGO W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM Z ZASTOSOWANIEM MODELU FORKOME [THE PROGNOSIS OF MIXED FOREST DYNAMICS IN THE KAMPINOSKI NATIONAL PARK USING A FORKOME MODEL]. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.2: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue2/abstract-4.html