Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (2) 2005 strony: 35-47

Tomasz Jelonek, Arkadiusz Tomczak, Marcin Jakubowski, Witold Pazdrowski

WŁAŚCIWOŚCI DREWNA SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) WYROSŁEJ NA GLEBACH POROLNYCH I LEŚNYCH

słowa kluczowe: gęstość umowna, wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien, sosna zwyczajna, grunty porolne, grunty leśne
streszczenie: W pracy podjęto próbę określenia i porównania gęstości umownej i wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wyrosłej na gruntach porolnych oraz typowo leśnych. Analizą objęto dwa siedliskowe typy lasu Bśw i BMśw. Rozpatrywano gęstość umowną i wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien. Stwierdzono, że gęstość umowna drewna sosen wyrosłych w warunkach gruntów porolnych była większa od gęstości drewna sosen pochodzących z gleb typowo leśnych. Badania wykazały występowanie wyraźnej zależności pomiędzy wytrzymałością na ściskanie wzdłuż włókien a gęstością umowną drewna zarówno u sosen pochodzących z gruntów porolnych, jak i typowo leśnych, w obu analizowanych siedliskowych typach lasu. Większy związek pomiędzy rozpatrywanymi właściwościami stwierdzono dla gruntów typowo leśnych (Bśw r = 0,93; BMśw r = 0,88), mniejszy zaś dla gleb porolnych (Bśw r = 0,48; BMśw r = 0,42). Drewno twardzielowe sosen wyrosłych na gruntach porolnych w warunkach siedliskowego typu lasu BMśw wykazywało odmienne właściwości. Drewno to, o dużej gęstości, charakteryzowało się małą wytrzymałością na ściskanie wzdłuż włókien. Drewno pochodzące z drzew wyrosłych w warunkach porolnych nie wykazywało różnic w budowie makrostrukturalnej w porównaniu z drewnem pochodzącym z siedlisk leśnych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_2_2005.pdf

For citation:

MLA Jelonek, Tomasz, et al. "PROPERTIES OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) TIMBER GROWING ON FORMER ARABLE AND FOREST LAND." Acta Sci.Pol. Silv. 4.2 (2005): .
APA Tomasz Jelonek, Arkadiusz Tomczak, Marcin Jakubowski, Witold Pazdrowski (2005). PROPERTIES OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) TIMBER GROWING ON FORMER ARABLE AND FOREST LAND. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (2),
ISO 690 JELONEK, Tomasz, et al. PROPERTIES OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) TIMBER GROWING ON FORMER ARABLE AND FOREST LAND. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.2: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue2/abstract-3.html