Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (2) 2005 strony: 177-185

Agata Stachowiak-Wencek, Włodzimierz Prądzyński

EMISJA LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z POWIERZCHNI WYROBÓW MEBLARSKICH USZLACHETNIONYCH POWŁOKAMI LAKIERNICZYMI

słowa kluczowe: lotne związki organiczne, formaldehyd, zanieczyszczenie powietrza wewnątrz pomieszczeń, wyroby lakiernicze, wyroby meblarskie, ochrona środowiska
streszczenie: Praca przedstawia wyniki badań wpływu obecnie produkowanych mebli na kształtowanie się stężeń lotnych związków organicznych i formaldehydu w powietrzu pomieszczeń. Lotne składniki organiczne analizowano techniką chromatografii gazowej w połączeniu ze spektrometrią mas. Uzyskane rezultaty wykazały różnice zarówno w rodzaju, jak i ilości identyfikowanych związków w zależności od rodzaju zastosowanych materiałów uszlachetniających powierzchnie wyrobów meblarskich.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/14_2_2005.pdf

For citation:

MLA Stachowiak-Wencek, Agata, and Włodzimierz Prądzyński. "EMISSION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS FROM FURNITURE SURFACES FINISHED WITH LACQUER COATINGS." Acta Sci.Pol. Silv. 4.2 (2005): .
APA Agata Stachowiak-Wencek, Włodzimierz Prądzyński (2005). EMISSION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS FROM FURNITURE SURFACES FINISHED WITH LACQUER COATINGS. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (2),
ISO 690 STACHOWIAK-WENCEK, Agata, PRąDZYńSKI, Włodzimierz. EMISSION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS FROM FURNITURE SURFACES FINISHED WITH LACQUER COATINGS. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.2: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue2/abstract-14.html