Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (2) 2005 strony: 161-176

Paweł Zarzyński

OCENA SKUTECZNOŚCI RÓŻNYCH METOD APLIKACJI FUNGICYDÓW SYSTEMICZNYCH DO DRZEW W CELU OGRANICZENIA ROZKŁADU ICH DREWNA PRZEZ GRZYBY PATOGENICZNE

słowa kluczowe: fungicydy systemiczne, Falcon 460 EC, Preventol R 80, ochrona drewna, rozkład drewna
streszczenie: Jednym z najważniejszych czynników ograniczających wiek sędziwych drzew jest działalność grzybów powodujących rozkład ich drewna. W celu przedłużenia ich życia należy więc poszukiwać nowych metod jego ochrony. W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki prób aplikowania różnymi metodami fungicydów systemicznych do organizmów żywych drzew. Po przetestowaniu trzech dróg ich podawania (doglebowej, iniekcyjnej i dolistnej) stwierdzono, że największe nadzieje budzi zastosowanie metody iniekcyjnej. Na skutek podawania tym sposobem fungicydu bezpośrednio do drewna odnotowano wyraźne zmniejszenie tempa jego rozkładu przez grzyby w warunkach laboratoryjnych. Stwierdzono również, że punktowo podany drogą iniekcyjną fungicyd przemieszcza się w drewnie, a jego transport odbywa się w górę oraz w dół pnia, zabezpieczając w ten sposób całe drzewo. Metoda ta wymaga dalszych badań oraz praktycznych prób i doświadczeń.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/13_2_2005.pdf

For citation:

MLA Zarzyński, Paweł. "OCENA SKUTECZNOŚCI RÓŻNYCH METOD APLIKACJI FUNGICYDÓW SYSTEMICZNYCH DO DRZEW W CELU OGRANICZENIA ROZKŁADU ICH DREWNA PRZEZ GRZYBY PATOGENICZNE [PRACTICAL USABILITY OF SYSTEMIC FUNGICIDES APPLIED BY DIFFERENT WAYS TO LIVING TREES FOR PROTECTION AGAINST FUNGAL WOOD DECAY]." Acta Sci.Pol. Silv. 4.2 (2005): .
APA Paweł Zarzyński (2005). OCENA SKUTECZNOŚCI RÓŻNYCH METOD APLIKACJI FUNGICYDÓW SYSTEMICZNYCH DO DRZEW W CELU OGRANICZENIA ROZKŁADU ICH DREWNA PRZEZ GRZYBY PATOGENICZNE [PRACTICAL USABILITY OF SYSTEMIC FUNGICIDES APPLIED BY DIFFERENT WAYS TO LIVING TREES FOR PROTECTION AGAINST FUNGAL WOOD DECAY]. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (2),
ISO 690 ZARZYńSKI, Paweł. OCENA SKUTECZNOŚCI RÓŻNYCH METOD APLIKACJI FUNGICYDÓW SYSTEMICZNYCH DO DRZEW W CELU OGRANICZENIA ROZKŁADU ICH DREWNA PRZEZ GRZYBY PATOGENICZNE [PRACTICAL USABILITY OF SYSTEMIC FUNGICIDES APPLIED BY DIFFERENT WAYS TO LIVING TREES FOR PROTECTION AGAINST FUNGAL WOOD DECAY]. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.2: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue2/abstract-13.html