Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (2) 2005 strony: 147-160

Dorota Wrońska-Pilarek, Leszek Stasik, Zenon Pilarek

ROŚLINY NACZYNIOWE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO DARZYBÓR W POZNANIU

słowa kluczowe: rośliny naczyniowe, flora Poznania, Darzybór
streszczenie: Użytek ekologiczny Darzybór jest obiektem chronionym, pełniącym niezwykle ważne funkcje gospodarcze i rekreacyjne, a także ekologiczne. Pomimo zmian spowodowanych antropopresją, Darzybór należy do obiektów wyróżniających się znacznymi walorami florystycznymi. Rośnie tu 540 taksonów roślin naczyniowych z 78 rodzin i 282 rodzajów. Użytek jest jedną z ostatnich w mieście ostoi rzadkich i zagrożonych gatunków roślin. 12 gatunków podlega ochronie prawnej, a 8 należy do zagrożonych w Wielkopolsce. Na czerwonych listach znajdują się 174 gatunki, w tym 166 na liście roślin zagrożonych dla miasta Poznania. Zinwentaryzowano 14 drzew o wymiarach pomnikowych, 13 o wymiarach zbliżonych do pomnikowych oraz 60 „okazałych”. 11 najcenniejszych drzew wytypowano do objęcia ochroną prawną w formie pomników przyrody.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/12_2_2005.pdf

For citation:

MLA Wrońska-Pilarek, Dorota, et al. "THE VASCULAR PLANTS OF THE DARZYBÓR ECOLOGICAL SITE IN POZNAŃ." Acta Sci.Pol. Silv. 4.2 (2005): .
APA Dorota Wrońska-Pilarek, Leszek Stasik, Zenon Pilarek (2005). THE VASCULAR PLANTS OF THE DARZYBÓR ECOLOGICAL SITE IN POZNAŃ. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (2),
ISO 690 WROńSKA-PILAREK, Dorota, STASIK, Leszek, PILAREK, Zenon. THE VASCULAR PLANTS OF THE DARZYBÓR ECOLOGICAL SITE IN POZNAŃ. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.2: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue2/abstract-12.html