Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (2) 2005 strony: 135-146

Agata Witczak, Agnieszka Tomza, Władysław Ciereszko, Janusz Borowicz

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI WYBRANYCH PESTYCYDÓW CHLOROORGANICZNYCH W KORZE SOSNY (PINUS SYLVESTRIS L.) ORAZ W GLEBIE NA TERENIE LEŚNICTWA MORACZ

słowa kluczowe: pestycydy chloroorganiczne, HCH, DDT, kora sosny, gleba
streszczenie: Przedmiotem badań była kora sosny (Pinus sylvestris L.) i gleba pobrana w kilku oddziałach Leśnictwa Moracz, w województwie zachodniopomorskim. Zarówno w korze drzew, jak i w glebie stwierdzono różne zawartości analizowanych pestycydów chloroorganicznych. We wszystkich punktach poboru próbek największą zawartością wśród izomerów HCH wyróżniał się ?-HCH (lindan). Jego maksymalną ilość zanotowano w korze w okolicach wsi Przybiernów – 60,1ą80,6 ľgˇkg-1 s.m. (oddział 617), a w glebie na obszarze byłego KPGR Przybiernów 8,2ą4,9 ľgˇkg-1 s.m. Najwięcej pozostałości ?HCH stwierdzono w korze sosen rosnących na granicy gruntów uprawnych wsi Przybiernów – 156,8 ľgˇkg-1 s.m., natomiast w glebie koło wsi Moracz wykryto 9,6 ľgˇkg-1 s.m. a w sąsiedztwie stacji kolejowej Rokita – 10,4 ľgˇkg-1 s.m. Najwięcej pozostałości ?DDT było w rejonie wsi Moracz, gdzie ich maksymalna zawartość w glebie wyniosła 150,5 ľgˇkg-1 s.m., a w korze sosen – 252,2 ľgˇkg-1 s.m. Na całym badanym obszarze zarówno w korze, jak i glebie największy udział wśród występujących izomerów i metabolitów DDT miał pp’-DDT (ponad 60%).
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/11_2_2005.pdf

For citation:

MLA Witczak, Agata, et al. "PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI WYBRANYCH PESTYCYDÓW CHLOROORGANICZNYCH W KORZE SOSNY (PINUS SYLVESTRIS L.) ORAZ W GLEBIE NA TERENIE LEŚNICTWA MORACZ [THE COMPARISON OF CONTENTS OF ORGANOCHLORINE PESTICIDES IN PINE BARK (PINUS SYLVESTRIS L.) AND IN SOIL WITHIN THE MORACZ FOREST DISTRICT]." Acta Sci.Pol. Silv. 4.2 (2005): .
APA Agata Witczak, Agnieszka Tomza, Władysław Ciereszko, Janusz Borowicz (2005). PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI WYBRANYCH PESTYCYDÓW CHLOROORGANICZNYCH W KORZE SOSNY (PINUS SYLVESTRIS L.) ORAZ W GLEBIE NA TERENIE LEŚNICTWA MORACZ [THE COMPARISON OF CONTENTS OF ORGANOCHLORINE PESTICIDES IN PINE BARK (PINUS SYLVESTRIS L.) AND IN SOIL WITHIN THE MORACZ FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (2),
ISO 690 WITCZAK, Agata, et al. PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI WYBRANYCH PESTYCYDÓW CHLOROORGANICZNYCH W KORZE SOSNY (PINUS SYLVESTRIS L.) ORAZ W GLEBIE NA TERENIE LEŚNICTWA MORACZ [THE COMPARISON OF CONTENTS OF ORGANOCHLORINE PESTICIDES IN PINE BARK (PINUS SYLVESTRIS L.) AND IN SOIL WITHIN THE MORACZ FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.2: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue2/abstract-11.html