Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (2) 2005 strony: 123-133

Mieczysław Turski

DALSZE BADANIA NAD ZMIENNOŚCIĄ Z WIEKIEM WŁAŚCIWYCH LICZB KSZTAŁTU DĘBU ORAZ ZALEŻNOŚCIĄ POMIĘDZY NIMI A NIEKTÓRYMI CECHAMI WYMIAROWYMI DRZEW

słowa kluczowe: właściwa liczba kształtu, zmienność, dąb
streszczenie: W pracy przedstawiono badania nad zmiennością z wiekiem wybranych właściwych liczb kształtu strzał dębu. W 80-letnim drzewostanie dębowym wybrano 28 modelowych drzew próbnych metodą Draudta. Drzewa próbne ścięto, a następnie wykonano analizę pniową w latach życia drzewa w okresach pięcioletnich. Wyniki analizy pniowej pozwoliły na obliczenie następujących właściwych liczb kształtu strzał dębu bez kory: fL/15, fL/10, fL/9, fL/8, fL/7, fL/6, fL/5, fL/4, f3/10L, fL/3, f4/10L, i fL/2. W celach porównawczych obliczono także wartości pierśnicowej liczby kształtu. Najmniejszą zmiennością w badanym drzewostanie dębowym charakteryzują się właściwe liczby kształtu: fL/4 (przeciętnie 9,01%), fL/3 (9,08%) i fL/5 (9,09%). Największą zmienność wykazuje fL/2 (14,84%). Ustalono także zależność analizowanych liczb kształtu od pierśnicy bez kory, wysokości i smukłości. Rozpatrywane w pracy właściwe liczby kształtu wykazują w kolejnych okresach życia, w większości przypadków, słaby, często nieistotny stopień zależności od wysokości drzew. Większa współzależność pojawia się pomiędzy właściwymi liczbami kształtu (fL/7, fL/6, fL/5, fL/4, f3/10L, fL/3 i f4/10L) a pierśnicą i smukłością, występując głównie w późniejszym okresie życia drzew (powyżej 40 roku).
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/10_2_2005.pdf

For citation:

MLA Turski, Mieczysław. "DALSZE BADANIA NAD ZMIENNOŚCIĄ Z WIEKIEM WŁAŚCIWYCH LICZB KSZTAŁTU DĘBU ORAZ ZALEŻNOŚCIĄ POMIĘDZY NIMI A NIEKTÓRYMI CECHAMI WYMIAROWYMI DRZEW [FURTHER RESEARCH ON CHANGES OF TRUE FORM FACTOR VALUES OF OAKS, THEIR VARIABILITY AND RELATIONS TO SOME TREE FEATURES WITH THE AGE OF TREES]." Acta Sci.Pol. Silv. 4.2 (2005): .
APA Mieczysław Turski (2005). DALSZE BADANIA NAD ZMIENNOŚCIĄ Z WIEKIEM WŁAŚCIWYCH LICZB KSZTAŁTU DĘBU ORAZ ZALEŻNOŚCIĄ POMIĘDZY NIMI A NIEKTÓRYMI CECHAMI WYMIAROWYMI DRZEW [FURTHER RESEARCH ON CHANGES OF TRUE FORM FACTOR VALUES OF OAKS, THEIR VARIABILITY AND RELATIONS TO SOME TREE FEATURES WITH THE AGE OF TREES]. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (2),
ISO 690 TURSKI, Mieczysław. DALSZE BADANIA NAD ZMIENNOŚCIĄ Z WIEKIEM WŁAŚCIWYCH LICZB KSZTAŁTU DĘBU ORAZ ZALEŻNOŚCIĄ POMIĘDZY NIMI A NIEKTÓRYMI CECHAMI WYMIAROWYMI DRZEW [FURTHER RESEARCH ON CHANGES OF TRUE FORM FACTOR VALUES OF OAKS, THEIR VARIABILITY AND RELATIONS TO SOME TREE FEATURES WITH THE AGE OF TREES]. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.2: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue2/abstract-10.html