Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (2) 2005 strony: 05-23

Bartłomiej Bednarz

SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PIORUNY W LASACH POŁUDNIOWEJ POLSKI A CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE

słowa kluczowe: wyładowania atmosferyczne, czynniki abiotyczne, drzewostany, pogromiska
streszczenie: W latach 1998-2002 w wybranych drzewostanach południowej Polski zarejestrowano 99 powierzchni, na których wystąpiły szkody wyrządzone przez pioruny. Najczęściej występowały one w drzewostanach w VI i V klasie wieku (74%) i I i II klasie bonitacji (70% pogromisk), głównie w terenie stromym (18-30°) (39%), o ekspozycji południowej i północnej wraz z kierunkami pokrewnymi (74%) oraz wzniesieniu 301-700 m n.p.m. (45%). Na 64% pogromisk, oprócz bezpośrednio porażonych, były uszkodzone także drzewa sąsiednie (pogromiska typu A). Na pozostałych (36%) pogromiskach uszkodzone było tylko pojedyncze, bezpośrednio uderzone piorunem drzewo (pogromiska typu B). Najczęściej bezpośrednio porażanymi gatunkami drzew były świerk – 45%, jodła – 37% i sosna zwyczajna – 11%. Udział dębu, modrzewia, daglezji i sosny wejmutki wśród drzew porażonych nie przekraczał razem 7%.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_2_2005.pdf

For citation:

MLA Bednarz, Bartłomiej. "SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PIORUNY W LASACH POŁUDNIOWEJ POLSKI A CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE [LIGHTNING DAMAGES IN FORESTS OF SOUTHERN POLAND AND ENVIRONMENTAL FACTORS]." Acta Sci.Pol. Silv. 4.2 (2005): .
APA Bartłomiej Bednarz (2005). SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PIORUNY W LASACH POŁUDNIOWEJ POLSKI A CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE [LIGHTNING DAMAGES IN FORESTS OF SOUTHERN POLAND AND ENVIRONMENTAL FACTORS]. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (2),
ISO 690 BEDNARZ, Bartłomiej. SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PIORUNY W LASACH POŁUDNIOWEJ POLSKI A CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE [LIGHTNING DAMAGES IN FORESTS OF SOUTHERN POLAND AND ENVIRONMENTAL FACTORS]. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.2: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue2/abstract-1.html