Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (1) 2005 strony: 97-105

Paweł Tylek

CHARAKTERYSTYKA AGROFIZYCZNA NASION JODŁY POSPOLITEJ PO SEPARACJI PNEUMATYCZNEJ

słowa kluczowe: separacja nasion, cechy rozdzielcze, sortowanie pneumatyczne
streszczenie: Roczne zapotrzebowanie na nasiona jodły pospolitej (Abies alba Mill.) wynosi Obecnie 17 ton. Zarówno przechowywanie nasion, jak i nowoczesne technologie hodowli materiału sadzeniowego wymuszają produkcję kwalifikowanego materiału siewnego. Biologicznie mała zdolność kiełkowania nasion jodły wraz z niewielką różnicą pomiędzy cechami fizycznymi nasion żywotnych i nieżywotnych wymuszają użytkowanie precyzyjnych urządzeń sortowniczych. Najchętniej stosowane w procesie separacji nasion drzew leśnych są urządzenia pneumatyczne, bowiem charakteryzują się szeregiem zalet: umożliwiają jednoczesne czyszczenie i sortowanie nasion, nie uszkadzają nasion, nie wpływają na zmianę ich cech fizycznych i biologicznych, umożliwiają bezstopniową regulację parametrów separacji, charakteryzują się dużą wydajnością przy małych gabarytach i niskim poborze mocy, emitują niewielki poziom hałasu oraz nie zapylają powietrza. W pracy przedstawiono wyniki badań efektywności separacji nasion jodły w sortowniku pneumatycznym z pionowym kanałem, skonstruowanym w Katedrze Mechanizacji Prac Leśnych Akademii Rolniczej w Krakowie.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_1_2005.pdf

For citation:

MLA Tylek, Paweł. "CHARAKTERYSTYKA AGROFIZYCZNA NASION JODŁY POSPOLITEJ PO SEPARACJI PNEUMATYCZNEJ [AGROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF SILVER FIR SEEDS AFTER PNEUMATIC SEPARATING]." Acta Sci.Pol. Silv. 4.1 (2005): .
APA Paweł Tylek (2005). CHARAKTERYSTYKA AGROFIZYCZNA NASION JODŁY POSPOLITEJ PO SEPARACJI PNEUMATYCZNEJ [AGROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF SILVER FIR SEEDS AFTER PNEUMATIC SEPARATING]. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (1),
ISO 690 TYLEK, Paweł. CHARAKTERYSTYKA AGROFIZYCZNA NASION JODŁY POSPOLITEJ PO SEPARACJI PNEUMATYCZNEJ [AGROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF SILVER FIR SEEDS AFTER PNEUMATIC SEPARATING]. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue1/abstract-9.html