Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (1) 2005 strony: 87-96

Mieczysław Turski

WSKAŹNIKI PRZYROSTU MIĄŻSZOŚCI W 5-LETNICH OKRESACH PRZYROSTOWYCH I ICH ZMIENNOŚĆ W 86-LETNIM DRZEWOSTANIE SOSNOWYM

słowa kluczowe: przyrost miąższości, wskaźniki przyrostu miąższości, sosna
streszczenie: W pracy poddano podstawowej analizie cztery wskaźniki przyrostu miąższości pod względem podstawowych charakterystyk statystycznych. Materiałem empirycznym były 94 sosny pochodzące z 86-letniego drzewostanu sosnowego. Na ściętych drzewach wykonano pełną analizę strzały, a następnie obliczono w kolejnych 5-letnich okresach przyrostowych 4 wskaźniki C1, C2, C3 i C4 oraz intensywność przyrostu miąższości (koncepcja Borowskiego) i’. Na tle zmienności intensywności przyrostu miąższości i’, współczynniki zmienności w kolejnych 5-letnich okresach przyrostowych wskaźnika C1 są większe, C3 i C4 porównywalne a C2 mniejsze od współczynników zmienności i’. Brak związku pomiędzy średnią arytmetyczną wskaźników C2 i C3 a wiekiem drzew. Średnia arytmetyczna wskaźnika C1 rośnie z wiekiem drzew a wskaźnika C4 zmniejsza się. Zbiorowość i’ w każdym okresie przyrostowym posiada rozkład nie różniący się od rozkładu normalnego. W wypadku wskaźnika C3 jego rozkład różni się od rozkładu normalnego dla jednego okresu przyrostowego, C4 dwóch, C2 sześciu a C1 aż 12 na 15 analizowanych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_1_2005.pdf

For citation:

MLA Turski, Mieczysław. "VOLUME INCREMENT INDICES OF 5-YEAR INCREMENT PERIODS AND THEIR VARIABILITY IN THE 86-YEAR OLD PINE STAND." Acta Sci.Pol. Silv. 4.1 (2005): .
APA Mieczysław Turski (2005). VOLUME INCREMENT INDICES OF 5-YEAR INCREMENT PERIODS AND THEIR VARIABILITY IN THE 86-YEAR OLD PINE STAND. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (1),
ISO 690 TURSKI, Mieczysław. VOLUME INCREMENT INDICES OF 5-YEAR INCREMENT PERIODS AND THEIR VARIABILITY IN THE 86-YEAR OLD PINE STAND. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue1/abstract-8.html