Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (1) 2005 strony: 71-85

Andrzej Szczepkowski, Stefan Tarasiuk

STAN ZDROWOTNY ZAGROŻONYCH ZAMIERANIEM DRZEWOSTANÓW BUKOWYCH W POLSCE

słowa kluczowe: buk zwyczajny, defoliacja, stan zdrowotny, witalność, zamieranie drzew
streszczenie: Badania przeprowadzono w latach 2001-2003, w 32 drzewostanach na terenie administrowanym przez 14 nadleśnictw. Oprócz pełnej inwentaryzacji drzewostanu na powierzchniach próbnych, z których każda miała wielkość co najmniej 2500 m2, 960 trwale oznakowanych drzew, reprezentujących 4 wyróżnione obszary występowania buka w Polsce, poddano szczegółowym pomiarom i ocenie zarówno w fazie ulistnienia, jak i w sezonie bezlistnym, w celu możliwie pełnego opisu różnorodnych aspektów żywotności drzew. Stwierdzono, że kondycja drzewostanów bukowych w Polsce, mimo szeregu czynników zagrażających, jest dobra w potencjalnie najbardziej podatnych stanowiskach.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_1_2005.pdf

For citation:

MLA Szczepkowski, Andrzej, and Stefan Tarasiuk. "STAN ZDROWOTNY ZAGROŻONYCH ZAMIERANIEM DRZEWOSTANÓW BUKOWYCH W POLSCE [HEALTH STATUS OF THREATENED EUROPEAN BEECH (FAGUS SYLVATICA L.) STANDS IN POLAND]." Acta Sci.Pol. Silv. 4.1 (2005): .
APA Andrzej Szczepkowski, Stefan Tarasiuk (2005). STAN ZDROWOTNY ZAGROŻONYCH ZAMIERANIEM DRZEWOSTANÓW BUKOWYCH W POLSCE [HEALTH STATUS OF THREATENED EUROPEAN BEECH (FAGUS SYLVATICA L.) STANDS IN POLAND]. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (1),
ISO 690 SZCZEPKOWSKI, Andrzej, TARASIUK, Stefan. STAN ZDROWOTNY ZAGROŻONYCH ZAMIERANIEM DRZEWOSTANÓW BUKOWYCH W POLSCE [HEALTH STATUS OF THREATENED EUROPEAN BEECH (FAGUS SYLVATICA L.) STANDS IN POLAND]. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue1/abstract-7.html