Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (1) 2005 strony: 61-70

Zenon Pilarek, Monika Gdaniec

ANALIZA STANU POSIADANIA I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI STOSOWANYCH W JEDNOSTKACH LASÓW PAŃSTWOWYCH I LEŚNYCH ZAKŁADACH DOŚWIADCZALNYCH

słowa kluczowe: środki łączności, telefonia stacjonarna i komórkowa, łączność radiotelefoniczna
streszczenie: W badaniach przeprowadzonych metodą ankietową zebrano informacje dotyczące środków łączności użytkowanych w jednostkach Lasów Państwowych, oceny przydatności poszczególnych rodzajów sprzętu w pracy oraz oceny stopnia wykorzystania wymienionych urządzeń. W sytuacjach niezwiązanych z zagrożeniem trwałości lasu największe znaczenie odgrywa telefonia komórkowa (94,4% respondentów ocenia przydatność telefonów komórkowych jako niezbędne lub potrzebne). Sieć łączności radiotelefonicznej jest niezbędna w sytuacjach zagrożenia pożarami lasu oraz w innych zdarzeniach klęskowych. Pozostałe zadania realizowane z wykorzystaniem radiotelefonów mają znaczenie drugorzędne. Przesyłanie danych najczęściej odbywa się z wykorzystaniem środków łączności przewodowej. Stosunkowo niewielka liczba respondentów wykorzystuje dodatkowe urządzenia i funkcje oferowane przez operatorów sieci (np. z faksu korzysta 5%, a z automatu zgłoszeniowego blisko 20%).
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_1_2005.pdf

For citation:

MLA Pilarek, Zenon, and Monika Gdaniec. "THE ANALYSIS OF THE PRESENT STATE OF POSSESSION AND UTILISATION OF MEANS OF COMMUNICATION IN UNITS OF STATE FORESTS AND FOREST EXPERIMENTAL STATIONS." Acta Sci.Pol. Silv. 4.1 (2005): .
APA Zenon Pilarek, Monika Gdaniec (2005). THE ANALYSIS OF THE PRESENT STATE OF POSSESSION AND UTILISATION OF MEANS OF COMMUNICATION IN UNITS OF STATE FORESTS AND FOREST EXPERIMENTAL STATIONS. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (1),
ISO 690 PILAREK, Zenon, GDANIEC, Monika. THE ANALYSIS OF THE PRESENT STATE OF POSSESSION AND UTILISATION OF MEANS OF COMMUNICATION IN UNITS OF STATE FORESTS AND FOREST EXPERIMENTAL STATIONS. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue1/abstract-6.html