Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (1) 2005 strony: 51-60

Małgorzata Polna

ZMIANY LESISTOŚCI POLSKI W LATACH 1990-2001

słowa kluczowe: lasy, lesistość, kompleksy leśne
streszczenie: W pracy przedstawiono lesistość Polski w latach 1990-2001 w układzie gminnym oraz wyjaśniono uwarunkowania jej zróżnicowania przestrzennego. Ponadto przeanalizowano zmiany jakie wystąpiły w powierzchni lasów i uzasadniono przyczyny tych zmian. Istotne było również przedstawienie możliwości wzrostu lesistości kraju w przyszłości. Badania wykazały, że w 1/5 gmin lasy zajmują ponad 40% ich ogólnego areału, ale są również gminy, w których powierzchnia leśna stanowi zaledwie 10%. Stwierdzono również, że w latach 1990-2001 zaszły istotne zmiany w powierzchni lasów w Polsce.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_1_2005.pdf

For citation:

MLA Polna, Małgorzata. "ZMIANY LESISTOŚCI POLSKI W LATACH 1990-2001 [CHANGES IN THE WOODINESS OF POLAND IN THE YEARS 1990-2001]." Acta Sci.Pol. Silv. 4.1 (2005): .
APA Małgorzata Polna (2005). ZMIANY LESISTOŚCI POLSKI W LATACH 1990-2001 [CHANGES IN THE WOODINESS OF POLAND IN THE YEARS 1990-2001]. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (1),
ISO 690 POLNA, Małgorzata. ZMIANY LESISTOŚCI POLSKI W LATACH 1990-2001 [CHANGES IN THE WOODINESS OF POLAND IN THE YEARS 1990-2001]. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue1/abstract-5.html