Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (1) 2005 strony: 41-50

Katarzyna Maciejewska

PRACOCHŁONNOŚĆ OPERACYJNA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POZYSKIWANIA ZRĘBKÓW ENERGETYCZNYCH Z CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH

słowa kluczowe: zrębki energetyczne, zrębkowanie, pozyskiwanie zrębków, pracochłonność operacyjna
streszczenie: Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz dążenie do ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery przyczyniło się do wzrostu zainteresowania energetycznym wykorzystaniem surowca drzewnego, a w szczególności zrębków. Celem badań było określenie pracochłonności operacyjnej stosowanych aktualnie w praktyce PGL LP procesów technologicznych pozyskiwania zrębków energetycznych. Charakteryzujące się różnym stopniem mechanizacji, procesy poddano analizie na podstawie wskaźnika pracochłonności. Najmniej pracochłonny okazał się proces z zastosowaniem zrywki nasiębiernej i zrębkowania z mechanicznym podawaniem surowca. Z kolei najbardziej pracochłonny był proces z zastosowaniem zrywki konnej oraz zrębkowania z podawaniem ręcznym. Przeprowadzona szczegółowa analiza pracochłonności poszczególnych operacji badanych procesów pozwoliła stwierdzić, iż najbardziej pracochłonna była operacja zrywki ręcznej, zaś najmniej operacja wywozu zrębków. Wyjątek stanowił proces z zastosowaniem zrywki konnej, w którym najbardziej pracochłonna okazała się zrywka konna.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2005.pdf

For citation:

MLA Maciejewska, Katarzyna. "THE OPERATIVE LABOUR CONSUMPTION OF TECHNOLOGIES OF FUEL WOOD HARVESTING FROM IMPROVEMENT CUTTINGS IN PINE STANDS." Acta Sci.Pol. Silv. 4.1 (2005): .
APA Katarzyna Maciejewska (2005). THE OPERATIVE LABOUR CONSUMPTION OF TECHNOLOGIES OF FUEL WOOD HARVESTING FROM IMPROVEMENT CUTTINGS IN PINE STANDS. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (1),
ISO 690 MACIEJEWSKA, Katarzyna. THE OPERATIVE LABOUR CONSUMPTION OF TECHNOLOGIES OF FUEL WOOD HARVESTING FROM IMPROVEMENT CUTTINGS IN PINE STANDS. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue1/abstract-4.html