Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (1) 2005 strony: 23-39

Jarosław Lasota, Marcin Karp, Sławomir Biskup

SIEDLISKA KWAŚNEJ DĄBROWY TRZCINNIKOWEJ (CALAMAGROSTIO ARUNDINACEAE-QUERCETUM PETRAEAE) W ŚRODKOWEJ WIELKOPOLSCE

słowa kluczowe: siedliska leśne, kwaśna dąbrowa trzcinnikowa, dąb bezszypułkowy, Wielkopolska
streszczenie: Badania przeprowadzono na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo i Nadleśnictwa Jarocin, na 20 powierzchniach badawczych, w celu rozpoznania i scharakteryzowania warunków bytowania zespołu kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej. Stwierdzono, że zespół ten występuje na glebach rdzawych, glejobielicowych oraz płowych, wykształconych z głębokich piasków wodnolodowcowych, sandrowych, zwałowych lub silnie spiaszczonych glin zwałowych. Gleby zajęte przez kwaśną dąbrowę trzcinnikową są zawsze silne zakwaszone i wyługowane w wierzchnich warstwach, co kształtuje charakter roślinności runa. Podstawą produkcyjności gleb i siedlisk jest zróżnicowanie zasobności głębokich i bardzo głębokich poziomów gleb, nierzadko zawierających węglany. W zależności od trofizmu tych poziomów, tworzą się siedliska borów mieszanych świeżych, lasów mieszanych świeżych oraz uboższe warianty lasu świeżego.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2005.pdf

For citation:

MLA Lasota, Jarosław, et al. "SIEDLISKA KWAŚNEJ DĄBROWY TRZCINNIKOWEJ (CALAMAGROSTIO ARUNDINACEAE-QUERCETUM PETRAEAE) W ŚRODKOWEJ WIELKOPOLSCE [SITE CONDITIONS OF ACIDOPHILOUS SESSILE OAK FOREST (CALAMAGROSTIO ARUNDINACEAE-QUERCETUM PETRAEAE) IN CENTRAL PART OF WIELKOPOLSKA]." Acta Sci.Pol. Silv. 4.1 (2005): .
APA Jarosław Lasota, Marcin Karp, Sławomir Biskup (2005). SIEDLISKA KWAŚNEJ DĄBROWY TRZCINNIKOWEJ (CALAMAGROSTIO ARUNDINACEAE-QUERCETUM PETRAEAE) W ŚRODKOWEJ WIELKOPOLSCE [SITE CONDITIONS OF ACIDOPHILOUS SESSILE OAK FOREST (CALAMAGROSTIO ARUNDINACEAE-QUERCETUM PETRAEAE) IN CENTRAL PART OF WIELKOPOLSKA]. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (1),
ISO 690 LASOTA, Jarosław, KARP, Marcin, BISKUP, Sławomir. SIEDLISKA KWAŚNEJ DĄBROWY TRZCINNIKOWEJ (CALAMAGROSTIO ARUNDINACEAE-QUERCETUM PETRAEAE) W ŚRODKOWEJ WIELKOPOLSCE [SITE CONDITIONS OF ACIDOPHILOUS SESSILE OAK FOREST (CALAMAGROSTIO ARUNDINACEAE-QUERCETUM PETRAEAE) IN CENTRAL PART OF WIELKOPOLSKA]. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue1/abstract-3.html