Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (1) 2005 strony: 171-177

Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka

WŁAŚCIWOŚCI PŁYT WIÓROWYCH ZAKLEJANYCH ŻYWICĄ FENOLOWO-FORMALDEHYDOWĄ MODYFIKOWANĄ ESTRAMI CZĘŚĆ B. WPŁYW RODZAJU ALKOHOLU TWORZĄCEGO ESTER NA MOŻLIWOŚĆ SKRÓCENIA CZASU PRASOWANIA PŁYT

słowa kluczowe: żywica PF, płyta wiórowa, estry
streszczenie: W pracy zbadano wpływ modyfikacji żywicy fenolowej estrami kwasów organicznych takimi, jak octan etylu, butylu oraz pentylu, na możliwość skrócenia czasu prasowania płyt wiórowych, wytwarzanych z użyciem zmodyfikowanej żywicy PF. Przeprowadzone badania wykazały, iż wszystkie rodzaje dodawanych do żywicy estrów pozwalają na wytworzenie płyt wiórowych o dobrych właściwościach w skróconym czasie prasowania. Najbardziej efektywnym modyfikatorem okazał się octan butylu, który umożliwił skrócenie czasu prasowania o 30%.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/15_1_2005.pdf

For citation:

MLA Mirski, Radosław, et al. "PROPERTIES OF PARTICLEBOARDS RESINATED WITH ESTER MODIFIED PF RESIN PART B. THE EFFECT OF THE TYPE OF ALCOHOL FORMING THE ESTER ON THE POTENTIAL SHORTENING OF PRESSING TIME." Acta Sci.Pol. Silv. 4.1 (2005): .
APA Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka (2005). PROPERTIES OF PARTICLEBOARDS RESINATED WITH ESTER MODIFIED PF RESIN PART B. THE EFFECT OF THE TYPE OF ALCOHOL FORMING THE ESTER ON THE POTENTIAL SHORTENING OF PRESSING TIME. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (1),
ISO 690 MIRSKI, Radosław, DZIURKA, Dorota, ŁęCKA, Janina. PROPERTIES OF PARTICLEBOARDS RESINATED WITH ESTER MODIFIED PF RESIN PART B. THE EFFECT OF THE TYPE OF ALCOHOL FORMING THE ESTER ON THE POTENTIAL SHORTENING OF PRESSING TIME. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue1/abstract-15.html