Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (1) 2005 strony: 151-169

Leszek Babiński

BADANIE STOPNIA DEGRADACJI I STABILIZACJI WYMIAROWEJ MOKREGO DREWNA WYKOPALISKOWEGO

słowa kluczowe: drewno wykopaliskowe, degradacja, kurczenie się, odkształcenie wilgotnościowe, skład chemiczny, stabilizacja wymiarowa, konserwacja
streszczenie: Celem podjętych badań była ocena skuteczności konserwacji mokrego drewna wykopaliskowego wybranymi związkami chemicznymi oraz próba znalezienia zależności pomiędzy stopniem degradacji drewna a stabilnością jego wymiarów po zabiegu impregnacyjnym. Badania wykonywano na archeologicznym drewnie dębowym, wiązowym, sosnowym i jodłowym. Stopień degradacji drewna oceniano na podstawie ubytku substancji drzewnej i zawartości podstawowych składników chemicznych. Próbki drewna nasycano wodnymi roztworami sacharozy, laktitolu oraz poliglikoli etylenowych (PEG) 300 i 4000. W pracy porównano stopień kurczenia się drewna nieimpregnowanego i odkształcenia drewna modyfikowanego. Przedstawiono zależności pomiędzy wchłonięciem badanych związków chemicznych a stopniem odkształcenia przekroju poprzecznego drewna. Badania wykazały duże zróżnicowanie odkształceń wilgotnościowych drewna iglastego i liściastego oraz istotne różnice w skuteczności konserwacji drewna wykopaliskowego testowanymi impregnatami.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/14_1_2005.pdf

For citation:

MLA Babiński, Leszek. "BADANIE STOPNIA DEGRADACJI I STABILIZACJI WYMIAROWEJ MOKREGO DREWNA WYKOPALISKOWEGO [RESEARCH ON A DEGREE OF DEGRADATION AND DIMENSIONAL STABILIZATION OF WATERLOGGED ARCHAEOLOGICAL WOOD]." Acta Sci.Pol. Silv. 4.1 (2005): .
APA Leszek Babiński (2005). BADANIE STOPNIA DEGRADACJI I STABILIZACJI WYMIAROWEJ MOKREGO DREWNA WYKOPALISKOWEGO [RESEARCH ON A DEGREE OF DEGRADATION AND DIMENSIONAL STABILIZATION OF WATERLOGGED ARCHAEOLOGICAL WOOD]. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (1),
ISO 690 BABIńSKI, Leszek. BADANIE STOPNIA DEGRADACJI I STABILIZACJI WYMIAROWEJ MOKREGO DREWNA WYKOPALISKOWEGO [RESEARCH ON A DEGREE OF DEGRADATION AND DIMENSIONAL STABILIZATION OF WATERLOGGED ARCHAEOLOGICAL WOOD]. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue1/abstract-14.html