Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (1) 2005 strony: 141-150

Paweł Zarzyński

LABORATORYJNA OCENA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH FUNGICYDÓW SYSTEMICZNYCH DO ZABEZPIECZANIA DREWNA PRZED ROZKŁADEM POWODOWANYM PRZEZ GRZYBY

słowa kluczowe: grzyby rozkładające drewno, ochrona drewna, Falcon 460 EC, Preventol R 80, Laetiporus sulphureus, Trametes versicolor
streszczenie: Stosując laboratoryjne testy klockowe poddano ocenie pięć wybranych fungicydów systemicznych pod kątem ich przydatności do zabezpieczania drewna przed rozkładem przez grzyby. Były to: Bayleton 25 WP, Benlate 50 WP, Falcon 460 EC, Preventol R 80 oraz Sarox T 500 FS. Jako grzyby testowe posłużyły Laetiporus sulphureus i Trametes versicolor. Przetestowano cztery rodzaje próbek wykonanych z drewna bielastego i twardzielowego dębu szypułkowego oraz z drewna z zewnętrznej i z wewnętrznej partii pnia lipy drobnolistnej. Okazało się, że spośród testowanych preparatów do zabezpieczania drewna przed rozkładem przez grzyby najlepiej nadają się Falcon 460 EC oraz Preventol R 80. We wszystkich wypadkach i wariantach doświadczenia, zabezpieczone nimi drewno było rozkładane w warunkach laboratoryjnych najwolniej (w stosunku do próbek kontrolnych). Może to świadczyć o możliwości zastosowania tych preparatów w praktycznej ochronie drewna.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/13_1_2005.pdf

For citation:

MLA Zarzyński, Paweł. "LABORATORYJNA OCENA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH FUNGICYDÓW SYSTEMICZNYCH DO ZABEZPIECZANIA DREWNA PRZED ROZKŁADEM POWODOWANYM PRZEZ GRZYBY [THE LABORATORY INVESTIGATIONS CONCERNING SUITABILITY OF SYSTEMIC FUNGICIDES FOR WOOD PROTECTION AGAINST WOOD DESTROYING FUNGI]." Acta Sci.Pol. Silv. 4.1 (2005): .
APA Paweł Zarzyński (2005). LABORATORYJNA OCENA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH FUNGICYDÓW SYSTEMICZNYCH DO ZABEZPIECZANIA DREWNA PRZED ROZKŁADEM POWODOWANYM PRZEZ GRZYBY [THE LABORATORY INVESTIGATIONS CONCERNING SUITABILITY OF SYSTEMIC FUNGICIDES FOR WOOD PROTECTION AGAINST WOOD DESTROYING FUNGI]. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (1),
ISO 690 ZARZYńSKI, Paweł. LABORATORYJNA OCENA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH FUNGICYDÓW SYSTEMICZNYCH DO ZABEZPIECZANIA DREWNA PRZED ROZKŁADEM POWODOWANYM PRZEZ GRZYBY [THE LABORATORY INVESTIGATIONS CONCERNING SUITABILITY OF SYSTEMIC FUNGICIDES FOR WOOD PROTECTION AGAINST WOOD DESTROYING FUNGI]. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue1/abstract-13.html