Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 19, rok 2020

Zeszyt 19 (1) 2020

Styczeń - Marzec 2020
Cover (Inner front) Zeszyt 19 (1) 2020 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 19 (1) 2020 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 19 (1) 2020 - Strony końcowe

Zawartość

original article
Wypoczynek na terenach leśnych – preferencje turystów oraz koszty wizyt na przykładzie Nadleśnictwa Celestynów
Martyna Jackiewicz, Agnieszka Mandziuk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 5–14; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2020 full text in polish
original article
POJEMNOŚĆ REKREACYJNA LASÓW MIEJSKICH W POZNANIU
Sandra Wajchman-Świtalska
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 15–22; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2020 full text in polish
original article
Konkurencja o światło między bukiem zwyczajnym a czeremchą amerykańską w pierwszym roku życia drzew
Marlena Baranowska, Robert Korzeniewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 23–33; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2020 full text in polish
original article
Sadownictwo jako alternatywa dla leśnictwa w pozyskaniu biomasy drzewnej do celów energetycznych
Stanisław Parzych, Agnieszka Mandziuk, Sebastian Dawidowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 35–42; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2020 full text in polish
original article
SMUKŁOŚĆ SOSNY ZWYCZAJNEJ W WYBRANYCH DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH NA SIEDLISKACH BORU MIESZANEGO ŚWIEŻEGO ORAZ LASU MIESZANEGO ŚWIEŻEGO
Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 43–50; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2020 full text in polish
original article
IMPREGNACJA DREWNA ŚWIERKOWEGO PREPARATEM FIRETEX I ZWIĄZKAMI BORU PRZY RÓŻNYCH STĘŻENIACH I CZASIE ZANURZANIA ORAZ ICH WPŁYW NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE
Selahattin Bardak, Timucin Bardak, Hüseyin Peker
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 51–60; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2020 full text

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 19 (2) 2020

Kwiecień - Czerwiec 2020Cover (Inner front) Zeszyt 19 (2) 2020 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 19 (2) 2020 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 19 (2) 2020 - Strony końcowe

Zawartość

review article
SIEDLISKOWE UWARUNKOWANIA PROCESU ZAMIERANIA DRZEWOSTANÓW JESIONOWYCH W EUROPIE
Krzysztof Turczański
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 67–73 ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.7
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2020 full text
Gałęzie świerkowe pochodzące z cięć sanitarnych składowane na powierzchniach zrębowych jako materiał lęgowy rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w Nadleśnictwie Jugów
Gabriel Grobelny, Grzegorz Pacek
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 75-83; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.8
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2020 full text in polish
original article
Wpływ mieszaniny metabolitów Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich na wzrost grzybni Heterobasidion spp. in vitro
Kamila Płońska-Kaczor, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 85-93; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.9
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_2_2020 full text
original article
OCENA AKTYWNOŚCI MYŚLIWYCH PRZEZ WYBRANE GRUPY SPOŁECZNE
Anna K. Kowalczyk, Adam Borowicz, Dariusz J. Gwiazdowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 95–103; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.10
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_2_2020 full text in polish
original article
WPŁYW DOBORU SUROWCA SOSNOWEGO NA WSKAŹNIKI PRZETARCIA
Marek Wieruszewski, Adrian Trociński, Jakub Kawalerczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 105–112; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.11
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_2_2020 full text
short report
EFEKTYWNOŚĆ I STABILNOŚĆ METOD JESIENNYCH POSZUKIWAŃ ZASNUJ CEPHALCIA SPP. (SYMPHYTA: PAMPHILIDAE) NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA SZKLARSKA PORĘBA
Robert Kuźmiński, Krzysztof Wojtkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 113–119; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.12
abstrakt nr 12 abstraktpdf 12_2_2020 full text in polish

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 19 (3) 2020

Lipiec - Wrzesień 2020

Zawartość


Nie znaleziono artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 19 (4) 2020

Październik - Geudzień 2020

Zawartość


Nie znaleziono artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml