Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (4) 2017 strony: 303-305

Andrzej Mazur

Katedra Entomologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Vademecum kusakowatych (Staphylinidae) - Recenzja

słowa kluczowe:
streszczenie:
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_4_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.31

For citation:

MLA Mazur, Andrzej. "Vademecum kusakowatych (Staphylinidae) - Recenzja [Vademecum kusakowatych (Staphylinidae) - Book review]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.4 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.31
APA Mazur A. (2017). Vademecum kusakowatych (Staphylinidae) - Recenzja [Vademecum kusakowatych (Staphylinidae) - Book review]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.31
ISO 690 MAZUR, Andrzej. Vademecum kusakowatych (Staphylinidae) - Recenzja [Vademecum kusakowatych (Staphylinidae) - Book review]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.31
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue4/abstract-9.html