Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (4) 2017 strony: 295-301

Marek Wieruszewski

Katedra Tworzyw Drzewnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wpływ sposobu przetarcia drewna dębowego na wydajność fryzów promieniowych i stycznych

słowa kluczowe: drewno dębowe, przetarcie, prefabrykacja, wydajność materiałowa
streszczenie:

Wstęp. W procesach przerobu drewna okrągłego decydującą rolę odgrywa aspekt ekonomiczny. W ujęciu dostępnych wyników badań determinującym parametrem warunkującym racjonalność przerobu jest użyteczność produktu oraz jego pozyskanie z wykorzystaniem dostępnych zasobów surowcowych. Wśród gatunków rodzimych drewno dębowe odgrywa dominującą rolę jako materiał podłogowy, charakteryzując się odpowiednim rysunkiem drewna. Celem badań było ustalenie wpływu doboru metod przerobów na produkcję fryzów błyszczowych. W grupie surowca dębowego o zmiennych średnicach pozyskanie pożądanych półfabrykatów często prowadzi do obniżenia wydajności materiałowej przerobu.

Materiał i metody. W badaniach zweryfikowano wskaźniki oceny zasadności przerobów drewna dębowego w systemie typowych i specjalnych metod obróbczych.

Wyniki. W wyniku przerobów doświadczalnych stwierdzono, iż rodzaj technologii rozkroju oraz średnica surowca ma istotny wpływ na wzrost ilości pozyskiwanych półfabrykatów. Zarówno wzrost średnicy,  jak   i metoda specjalnego przetarcia przekłada się na zwiększenie wydajności materiałowej fryzów o rysunku promieniowym.

Wnioski. Produkcja fryzów różnowymiarowych znacznie poprawia wydajność materiałową. Skorelowanie doboru wymiarowego surowca i jakości produkowanych półfabrykatów z metodą przerobu wpływa na zwiększenie wykorzystania drewna okrągłego.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_4_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.30

For citation:

MLA Wieruszewski, Marek. "Wpływ sposobu przetarcia drewna dębowego na wydajność fryzów promieniowych i stycznych [The sawn effect of European oak on the productivity of both radial wood and tangential strips]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.4 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.30
APA Wieruszewski M. (2017). Wpływ sposobu przetarcia drewna dębowego na wydajność fryzów promieniowych i stycznych [The sawn effect of European oak on the productivity of both radial wood and tangential strips]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.30
ISO 690 WIERUSZEWSKI, Marek. Wpływ sposobu przetarcia drewna dębowego na wydajność fryzów promieniowych i stycznych [The sawn effect of European oak on the productivity of both radial wood and tangential strips]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.30
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue4/abstract-8.html