Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (4) 2017 strony: 287-293

Rafał Sobczak, Cezary Beker, Roman Jaszczak, Mieczysław Turski

Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dendrochronologia i jej zastosowanie w kontekście analiz przyrodniczych

słowa kluczowe: dendrochronologia, archeologia, geologia, klimatologia, analiza przyrostowa
streszczenie:

Celem pracy było przedstawienie możliwości wykorzystania dendrochronologii w badaniach interdyscyplinarnych. Zaprezentowano jej rys historyczny, metodykę badań i zastosowania w geologii, archeologii czy klimatologii. Przytoczono wyniki przykładowych analiz przyrostowych związanych z wpływem czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych. Wskazano na znaczenie dendrochronologii w edukacji przyrodniczej i ochronie przyrody. Szerokie jej zastosowanie, w połączeniu z rozwojem techniki, może dać wymierne korzyści w interpretacji zjawisk przyrodniczych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_4_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.29

For citation:

MLA Sobczak, Rafał, et al. "Dendrochronologia i jej zastosowanie w kontekście analiz przyrodniczych [Dendrochronology and its application in the context of natural analyses]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.4 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.29
APA Sobczak R., Beker C., Jaszczak R., Turski M. (2017). Dendrochronologia i jej zastosowanie w kontekście analiz przyrodniczych [Dendrochronology and its application in the context of natural analyses]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.29
ISO 690 SOBCZAK, Rafał, et al. Dendrochronologia i jej zastosowanie w kontekście analiz przyrodniczych [Dendrochronology and its application in the context of natural analyses]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.29
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue4/abstract-7.html