Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (4) 2017 strony: 253-264

Jakub Glura1, Piotr Gołojuch2, Anna Ankudo-Jankowska1

1Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zastosowanie waloryzacji funkcji lasów do wyceny pozagospodarczej wartości obszarów leśnych

słowa kluczowe: ekonomika leśnictwa, funkcje lasu, wartość lasu, waloryzacja funkcji lasu
streszczenie:

Celem pracy jest określenie pozagospodarczej wartości lasu na podstawie wartości gospodarczej. W losowo wybranych drzewostanach  przeprowadzono punktową metodę waloryzacji lasu ze względu na trzy grupy funkcji: ochronną, zdrowotno-rekreacyjną i produkcyjną. Na podstawie opisu taksacyjnego obliczono wartość gospodarczą lasu, z wykorzystaniem wskaźników wartości spodziewanej jednego hektara drzewostanu na pniu. Do analizy zależności między ocenianymi grupami funkcji lasu a wartością spodziewaną drzewo- stanu zastosowano analizę współczynnika korelacji rang Spearmana. Wyniki badań wskazują, że istnieje istotna zależność między funkcjami pozagospodarczymi a wartością spodziewaną lasu. Dalszy rozwój metod waloryzacji funkcji lasu pod kątem obiektywnej oceny stanu lasu może być wykorzystany w przyszłości do wyceny kompleksowej wartości lasu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_4_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.26

For citation:

MLA Glura, Jakub, et al. "Zastosowanie waloryzacji funkcji lasów do wyceny pozagospodarczej wartości obszarów leśnych [Application of valorisation of forest functions to the valuation of values non-economic forest areas]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.4 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.26
APA Glura J., Gołojuch P., Ankudo-Jankowska A. (2017). Zastosowanie waloryzacji funkcji lasów do wyceny pozagospodarczej wartości obszarów leśnych [Application of valorisation of forest functions to the valuation of values non-economic forest areas]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.26
ISO 690 GLURA, Jakub, GOłOJUCH, Piotr, ANKUDO-JANKOWSKA, Anna. Zastosowanie waloryzacji funkcji lasów do wyceny pozagospodarczej wartości obszarów leśnych [Application of valorisation of forest functions to the valuation of values non-economic forest areas]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.26
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue4/abstract-4.html