Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (4) 2017 strony: 243-251

Tomasz Dudek

Katedra Agroekologii, Uniwersytet Rzeszowski

Wpływ gospodarki leśnej na estetykę krajobrazu leśnego

słowa kluczowe: krajobraz leśny, waloryzacja krajobrazu, SE Polska, gospodarka leśna, leśnictwo, rekreacja leśna
streszczenie:

Celem pracy było określenie wpływu prowadzonej gospodarki leśnej na estetykę krajobrazu leśnego. Wpływ ten mierzono siłą związku między wybranymi czynnościami gospodarczymi wykonywanymi w danym lesie a walorami krajobrazu leśnego, a także między rodzajem gospodarstwa leśnego a tymi walorami. Postanowiono również zweryfikować hipotezę: walory krajobrazowe wpływają na przydatność lasu do rekreacji. Estetykę krajobrazu oceniono, stosując waloryzację krajobrazu leśnego z perspektywy wnętrz drzewostanowych metodą bonitacji punktowej. Zauważono związek między estetyką krajobrazu leśnego a rodzajem gospodarstwa leśnego, czynnościami gospodarczymi i stopniem przydatności drzewostanów do rekreacji. W pracy wskazano elementy gospodarki leśnej, dzięki którym kształtowane są lasy o lepszych walorach krajobrazowych, co jak wykazano ma duży wpływ na przydatność drzewostanów do rekreacji.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_4_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.25

For citation:

MLA Dudek, Tomasz. "Wpływ gospodarki leśnej na estetykę krajobrazu leśnego [Effects of forest management in aesthetic quality of forest landscape]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.4 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.25
APA Dudek T. (2017). Wpływ gospodarki leśnej na estetykę krajobrazu leśnego [Effects of forest management in aesthetic quality of forest landscape]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.25
ISO 690 DUDEK, Tomasz. Wpływ gospodarki leśnej na estetykę krajobrazu leśnego [Effects of forest management in aesthetic quality of forest landscape]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.25
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue4/abstract-3.html