Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (4) 2017 strony: 233-242

Marta Bełka, Małgorzata Mańka

Department of Forest Phytopathology, Poznań University of Life Sciences, Poland

Różnorodność wielojądrowych Rhizoctonia spp. w glebie dwóch szkółek leśnych Garncarskibród i Lipka

słowa kluczowe: Rhizoctonia solani, grupa anastomozowe, szkółka leśna, zgorzel siewek
streszczenie:

Zgorzel siewek jest najpoważniejszą spośród wszystkich chorób występujących w szkółkach leśnych. Choroba ta występuje na siewkach drzew na całym świecie, a powodują ją między innymi patogeny z rodzajów: Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora i Pythium. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w dwóch szkółkach leśnych przebadanych pod kątem izolatów wielojądrowych Rhizoctonia. Ze wszystkich zebranych próbek gleby uzyskano 132 izolaty sklasyfikowane jako Rhizoctonia, 89 izolatów ze szkółki leśnej Garncarskibród i 43 z Lipki. Izolaty należały do siedmiu różnych grup anastomozowych. W Lipce opisano grupy AG-5, AG1-IC, AG2-1 i AG2-2. Zróżnicowanie grup anastomozowych w szkółce leśnej Grancarskbród było większe – wyizolowano AG1-IB, AG1-IC, AG2-1, AG2-2, AG2-3 oraz AG4-HG2.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_4_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.24

For citation:

MLA Bełka, Marta, and Małgorzata Mańka. "Diversity of multinucleate Rhizoctonia spp. in soil of two forest nurseries Garncarskibród and Lipka." Acta Sci.Pol. Silv. 16.4 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.24
APA Bełka M., Mańka M. (2017). Diversity of multinucleate Rhizoctonia spp. in soil of two forest nurseries Garncarskibród and Lipka. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.24
ISO 690 BEłKA, Marta, MAńKA, Małgorzata. Diversity of multinucleate Rhizoctonia spp. in soil of two forest nurseries Garncarskibród and Lipka. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.24
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue4/abstract-2.html