Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (3) 2017 strony: 177-187

Grażyna Burzyńska-Jędrzejczak1, Katarzyna Kaźmierczak2

1Nadleśnictwo Włoszakowice
2
Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Struktura wypadków przy pozyskaniu drewna w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w latach 2011–2015

słowa kluczowe: wypadkowość, pozyskanie drewna, Lasy Państwowe, Polska
streszczenie:

Roczne pozyskanie drewna w Polsce w 2015 roku wyniosło 38,5 mln m3. Pozyskiwanie drewna generuje zagrożenia, które sprawiają, że jest ono uznawane za proces jeden z najniebezpieczniejszych, nie tylko w leś- nictwie. Celem pracy było przedstawienie struktury wypadków przy pozyskaniu w sektorze publicznym leśnictwa w latach 2011–2015. Posłużono się danymi pochodzącymi ze sprawozdawczości Lasów Państwo- wych (LP). Analizę wypadkowości przeprowadzono dla regionalnych dyrekcji LP. W procesie pozyskiwania drewna wyróżniono między innymi następujące czynności: ścinka i obalanie drzew, okrzesywanie i prze- rzynka, obsługa pilarek, wyznaczanie cięć i organizacja prac zrębowych, odbiórka i wydawanie drewna czy układanie drewna w stosy. Stwierdzono zróżnicowany udział wypadków w poszczególnych czynnościach pozyskiwania drewna. Najistotniejsze zagrożenia występują przy odbiórce i wydawaniu drewna. Na dru- gim miejscu występują prace związane w wyznaczaniem cieć i organizacją prac zrębowych. Przeniesienie szczególnie niebezpiecznych operacji związanych z pozyskiwaniem (ścinka i obalanie drzew) i transportem drewna do zakładów usług leśnych nie przyczyniło się do zmniejszenia wypadkowości. Nadal pozostaje ona na wysokim poziomie.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_3_2017.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.17

For citation:

MLA Burzyńska-Jędrzejczak, Grażyna, and Katarzyna Kaźmierczak. "Structure of accidents in timber harvesting in the regional directorates of the State Forests in 2011–2015." Acta Sci.Pol. Silv. 16.3 (2017): 177-187. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.17
APA Burzyńska-Jędrzejczak G., Kaźmierczak K. (2017). Structure of accidents in timber harvesting in the regional directorates of the State Forests in 2011–2015. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (3), 177-187 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.17
ISO 690 BURZYńSKA-JęDRZEJCZAK, Grażyna, KAŪMIERCZAK, Katarzyna. Structure of accidents in timber harvesting in the regional directorates of the State Forests in 2011–2015. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.3: 177-187. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.17
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue3/abstract-3.html