Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (2) 2017 strony: 131-140

Robert Korzeniewicz1, Marcin Jakubowski2, Tomasz Jelonek2, Katarzyna Kaźmierczak3, Arkadiusz Tomczak2

1Katedra Hodowli Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Użytkowania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3
Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Smukłość świerków (Picea abies (L.) H. Karst) w 30-letnim niepielęgnowanym drzewostanie i jej związek z wybranymi cechami biometrycznymi

słowa kluczowe: hodowla lasu, świerk pospolity, smukłość, wysokość, pierśnica
streszczenie:

Wstęp. W pracy przedstawiono analizę związku smukłości z wybranymi cechami biometrycznymi w 30-let- nim niepielęgnowanym drzewostanie świerkowym (Pieca abies (L.) H. Karst), rosnącym w warunkach sie- dliskowych boru mieszanego świeżego (BMśw).

Materiał i metody. Materiał badawczy pochodził z wyodrębnionej części stałej powierzchni doświadczalnej Katedry Hodowli Lasu, założonej na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice. Położenie geo- graficzne 51°12´N i 18°03´E. Pomiary i obserwacje wykonano w 30 roku życia drzew.

Wyniki. Badane, niepielęgnowane świerki w wieku 30 lat charakteryzują się wysoką przeciętną smukłością wynoszącą s = 1,24 m/cm. Ustalono, że niepielęgnowany drzewostan świerkowy charakteryzował się budo-

wą warstwową, jego przeciętna wysokość (h) wyniosła 6,81 m, a przeciętna pierśnica (d1,3) blisko 6,0 cm. Stwierdzono, że w niepielęgnowanym drzewostanie świerkowym smukłość jest skorelowana z niektórymi cechami biometrycznymi badanych drzew. Dodatkowo ustalono, że korelacje smukłości z innymi cechami

świerków tracą moc wraz z pogorszeniem pozycji biosocjalnej w drzewostanie. Cechą najbardziej związaną ze smukłością jest pierśnica drzewa (d1,3) – niezależnie od pozycji biosocjalnej, a następnie wysokość osa- dzenia korony (hok) oraz szerokość korony (dk).

Wnioski. Rosnące w niepielęgnowanym drzewostanie 30-letnie świerki pospolite są drzewami niestabilnymi

ze względu na dużą smukłość, a przez to mogą być mniej odporne na szkodliwe działanie wiatru i śniegu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_2_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.13

For citation:

MLA Korzeniewicz, Robert, et al. "Smukłość świerków (Picea abies (L.) H. Karst) w 30-letnim niepielęgnowanym drzewostanie i jej związek z wybranymi cechami biometrycznymi [Slenderness of 30-year stand Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst) and its relationships to other biometric parameters]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.2 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.13
APA Korzeniewicz R., Jakubowski M., Jelonek T., Kaźmierczak K., Tomczak A. (2017). Smukłość świerków (Picea abies (L.) H. Karst) w 30-letnim niepielęgnowanym drzewostanie i jej związek z wybranymi cechami biometrycznymi [Slenderness of 30-year stand Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst) and its relationships to other biometric parameters]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.13
ISO 690 KORZENIEWICZ, Robert, et al. Smukłość świerków (Picea abies (L.) H. Karst) w 30-letnim niepielęgnowanym drzewostanie i jej związek z wybranymi cechami biometrycznymi [Slenderness of 30-year stand Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst) and its relationships to other biometric parameters]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.13
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue2/abstract-6.html