Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (2) 2017 strony: 123-129

Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Wojciech Szewczyk

Katedra Entomologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wpływ stagnowania wód powodziowych na stopień uszkodzenia liści dębów przez owady

słowa kluczowe: Quercus robur, Quercus petraea, powódź, stagnowanie wody, szkodliwe owady
streszczenie:

Celem badań było określenie wpływu długotrwałego stagnowania wód powodziowych na liczbę i stopień uszkodzenia liści przez owady w drzewostanach dębowych. Badania wykonano na terenie Nadleśnictwa Wołów w 18 drzewostanach, w tym w dziewięciu w których woda stagnowała oraz w dziewięciu w których stagnowanie wody nie występowało. Do określenia stopnia uszkodzenia liści w drzewostanie wykorzystano nową metodę pobierania prób do analiz, polegającą na zbieraniu liści z powierzchni gleby jesienią, po ich opadnięciu, a nie na pracochłonnym i czasochłonnym pobieraniu liści w koronach drzew w trakcie sezonu wegetacyjnego. Badania nie wykazały wpływu stagnowania wody na liczbę uszkodzonych liści i stopień ich uszkodzenia.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_2_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.12

For citation:

MLA Korczyński, Ignacy, et al. "Wpływ stagnowania wód powodziowych na stopień uszkodzenia liści dębów przez owady [The effect of stagnant flood waters on the degree of insect damage to oak leaves]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.2 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.12
APA Korczyński I., Kuźmiński R., Szewczyk W. (2017). Wpływ stagnowania wód powodziowych na stopień uszkodzenia liści dębów przez owady [The effect of stagnant flood waters on the degree of insect damage to oak leaves]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.12
ISO 690 KORCZYńSKI, Ignacy, KUŪMIńSKI, Robert, SZEWCZYK, Wojciech. Wpływ stagnowania wód powodziowych na stopień uszkodzenia liści dębów przez owady [The effect of stagnant flood waters on the degree of insect damage to oak leaves]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.12
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue2/abstract-5.html