Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (2) 2017 strony: 107-121

Małgorzata Kłonowska-Olejnik1, Andrzej Łabędzki2, Janusz Majecki3

1Centrum Innowacji Badań i Nauki, Lublin
2
Katedra Entomologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3
Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Uniwersytet Łódzki

Widelnice (Plecoptera) wybranych siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego

słowa kluczowe: widelnice (Plecoptera), Karkonosze, rozmieszczenie, różnorodność
streszczenie:

Badania widelnic (Plecoptera) prowadzono na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w 8 ciekach i na  3 torfowiskach subalpejskich, w okresie 2 lat (2014–2015). Stwierdzono ogółem 32 gatunki widelnic. W po- szczególnych ciekach stwierdzano 10–26 gatunków widelnic, z dominującymi Isoperla sudetica, Protone- mura intricata, Leuctra aurita, L. inermis. Przeważały taksony górskie (7 gatunków) i podgórskie (16 gatun- ków). Wykazano 14 gatunków rzadkich i zagrożonych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_2_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.11

For citation:

MLA Kłonowska-Olejnik, Małgorzata, et al. "Widelnice (Plecoptera) wybranych siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego [Stoneflies (Plecoptera) at selected freshwater sites of the Karkonosze National Park (Poland)]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.2 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.11
APA Kłonowska-Olejnik M., Łabędzki A., Majecki J. (2017). Widelnice (Plecoptera) wybranych siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego [Stoneflies (Plecoptera) at selected freshwater sites of the Karkonosze National Park (Poland)]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.11
ISO 690 KłONOWSKA-OLEJNIK, Małgorzata, ŁABęDZKI, Andrzej, MAJECKI, Janusz. Widelnice (Plecoptera) wybranych siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego [Stoneflies (Plecoptera) at selected freshwater sites of the Karkonosze National Park (Poland)]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.11
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue2/abstract-4.html