Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (2) 2017 strony: 95-106

Ryszard Cymerman, Andrzej Nowak

Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wycena lasów do różnych celów w świetle obowiązujących przepisów prawa

słowa kluczowe: szacowanie nieruchomości, las, grunt leśny, drzewostan
streszczenie:

Artykuł zawiera przegląd zasad i procedur szacowania lasów na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych standardu zawodowego dotyczącego wyceny gruntów leśnych i drzewostanów. W szcze- gólności skoncentrowano się na procedurach szacowania nieruchomości leśnych, o przeznaczeniu na cele leśne, w przypadku ograniczonego rynku. Dodatkowo opisano procedurę wyceny gruntów leśnych i drze- wostanów wywłaszczanych na cele publiczne (drogi, linie kolejowe itp.), lasów pozostawionych na Kresach Wschodnich, a także przeznaczonych na cele inwestycyjne (zabudowa letniskowa, mieszkaniowa czy usłu- gowa). Uwzględniono także szacowanie gruntów leśnych i drzewostanów w celu wyłączenia z produkcji leśnej.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_2_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.10

For citation:

MLA Cymerman, Ryszard, and Andrzej Nowak. "Wycena lasów do różnych celów w świetle obowiązujących przepisów prawa [Legal framework for the appraisal of forests for various purposes]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.2 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.10
APA Cymerman R., Nowak A. (2017). Wycena lasów do różnych celów w świetle obowiązujących przepisów prawa [Legal framework for the appraisal of forests for various purposes]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.10
ISO 690 CYMERMAN, Ryszard, NOWAK, Andrzej. Wycena lasów do różnych celów w świetle obowiązujących przepisów prawa [Legal framework for the appraisal of forests for various purposes]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.10
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue2/abstract-3.html