Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (2) 2017 strony: 77-83

Grzegorz Bukowiec, Bartłomiej Bednarz

Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wpływ jemioły pospolitej jodłowej (Viscum album ssp. abietis) na przyrosty roczne jodły pospolitej

słowa kluczowe: Viscum abietis, jodła pospolita, chronologia słojów rocznych, dendrochronologia
streszczenie:

Badania przeprowadzono w drzewostanach jodłowych leśnictwa Kostrza, Nadleśnictwa Limanowa, w celu określenia wpływu jemioły pospolitej (Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Janch.) na przyrosty radialne jodły pospolitej (Abies alba Mill.). Do badań wybrano drzewa opanowane w różnym stopniu przez półpa- sożyta. Stwierdzono, iż małe nasilenie obecności jemioły w koronie jodeł (klasa 1) nie wpływało istotnie na szerokość rocznych pierścieni drewna, ale silniejsze zasiedlenie (klasa 2 i 3) powodowało istotne zwężenie przyrostów. Jemioła w czasie niedoborów wody, ze względu na silną transpirację, może się przyczyniać do zamierania opanowanych drzew.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_2_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.8

For citation:

MLA Bukowiec, Grzegorz, and Bartłomiej Bednarz. "Wpływ jemioły pospolitej jodłowej (Viscum album ssp. abietis) na przyrosty roczne jodły pospolitej [Effect of common fir-tree mistletoe (Viscum album ssp. abietis) on tree-ring widths of silver fir (Abies]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.2 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.8
APA Bukowiec G., Bednarz B. (2017). Wpływ jemioły pospolitej jodłowej (Viscum album ssp. abietis) na przyrosty roczne jodły pospolitej [Effect of common fir-tree mistletoe (Viscum album ssp. abietis) on tree-ring widths of silver fir (Abies]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.8
ISO 690 BUKOWIEC, Grzegorz, BEDNARZ, Bartłomiej. Wpływ jemioły pospolitej jodłowej (Viscum album ssp. abietis) na przyrosty roczne jodły pospolitej [Effect of common fir-tree mistletoe (Viscum album ssp. abietis) on tree-ring widths of silver fir (Abies]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.8
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue2/abstract-1.html