Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Creaive Commons

Zeszyt 16 (2) 2017

Kwiecień - Czerwiec 2017
Cover (Inner front) Zeszyt 16 (2) 2017 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 16 (2) 2017 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 16 (2) 2017 str. 77-83
Grzegorz Bukowiec, Bartłomiej Bednarz
Wpływ jemioły pospolitej jodłowej (Viscum album ssp. abietis) na przyrosty roczne jodły pospolitej
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 85-93
Artur Chrzanowski
Motyle dzienne Papilionoidea okolic Słowińskiego Parku Narodowego 85
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 95-106
Ryszard Cymerman, Andrzej Nowak
Wycena lasów do różnych celów w świetle obowiązujących przepisów prawa
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 107-121
Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Andrzej Łabędzki, Janusz Majecki
Widelnice (Plecoptera) wybranych siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 123-129
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Wojciech Szewczyk
Wpływ stagnowania wód powodziowych na stopień uszkodzenia liści dębów przez owady
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 131-140
Robert Korzeniewicz, Marcin Jakubowski, Tomasz Jelonek, Katarzyna Kaźmierczak, Arkadiusz Tomczak
Smukłość świerków (Picea abies (L.) H. Karst) w 30-letnim niepielęgnowanym drzewostanie i jej związek z wybranymi cechami biometrycznymi
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 141-149
Milica Marčeta, Ljiljana Keča
Use of panel data in function of market research of non-wood forest products in Serbia
 

7 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).