Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (1) 2017 strony: 59-69

Roman Jaszczak1, Krzysztof Adamowicz2, Cezary Beker1, Piotr Gołojuch1, Grzegorz Rączka1, Damian Sugiero1, Sandra Wajchman-Świtalska1, Mieczysław Turski1

1Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Struktura wiekowa, gatunkowa i siedliskowa lasów Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka w latach 1963–2014

słowa kluczowe: klasy wieku, gatunki panujące, typy siedliskowe lasu, powierzchnia, udział
streszczenie:

Celem pracy było prześledzenie zmian powierzchni i udziału poszczególnych klas wieku, gatunków pa- nujących drzew oraz typów siedliskowych lasu, które zaszły w toku pięćdziesięciu jeden lat na obszarze Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka i ich powiązanie z możliwymi, mającymi na nie wpływ, czynni- kami. Analizę obserwowanych zmian prowadzono pod kątem ich możliwych związków z gospodarką leśną i historycznymi wydarzeniami na obszarze nadleśnictwa, opisanymi w kolejnych planach urządzenia lasu. Stwierdzono, że największy wpływ na strukturę wiekową, gatunkową i siedliskową Nadleśnictwa Doświad- czalnego Zielonka miały następujące okoliczności: przejmowanie gruntów, zalesienia gruntów porolnych (głównie w latach 1963–1984), sposób zagospodarowania i związane z tym rodzaje rębni, sposób odnowienia i wprowadzane gatunki, wyniki prac glebowych i siedliskowych; prowadzenie badań naukowych, czynniki biotyczne – występujące w niektórych okresach gradacje owadów, wzrastająca w ciągu lat powierzchnia obszarów podlegających różnej formie ochrony.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_1_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.7

For citation:

MLA Jaszczak, Roman, et al. "Struktura wiekowa, gatunkowa i siedliskowa lasów Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka w latach 1963–2014 [Age, species and site structure of forests within the Zielonka Experimental Forest district in 1963– 2014]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.1 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.7
APA Jaszczak R., Adamowicz K., Beker C., Gołojuch P., Rączka G., Sugiero D., Wajchman-Świtalska S., Turski M. (2017). Struktura wiekowa, gatunkowa i siedliskowa lasów Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka w latach 1963–2014 [Age, species and site structure of forests within the Zielonka Experimental Forest district in 1963– 2014]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.7
ISO 690 JASZCZAK, Roman, et al. Struktura wiekowa, gatunkowa i siedliskowa lasów Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka w latach 1963–2014 [Age, species and site structure of forests within the Zielonka Experimental Forest district in 1963– 2014]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.7
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue1/abstract-7.html