Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (1) 2017 strony: 17-28

Bartosz Czernik, Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek, Sebastian Rymszewicz

Katedra Botaniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zmiany w dendroflorze Ogrodu Dendrologicznego w Lipnie (województwo opolskie)

słowa kluczowe: dendroflora, Ogród Dendrologiczny w Lipnie, inwentaryzacja dendrologiczna
streszczenie:

W pracy porównano wyniki inwentaryzacji dendroflory Ogrodu Dendrologicznego w Lipnie, z lat 2012       i 2015 z danymi inwentaryzacji z 1952 i 1977 roku. Obecnie odnotowano 112 taksonów roślin drzewiastych należących do 65 rodzajów i 33 rodzin. Większość z nich to drzewa (59,8%). Obce gatunki i odmiany drzew i krzewów dominują (67,9%) nad krajowymi (32,1%). W ogrodzie występują cztery drzewa pomnikowe. Do najcenniejszych drzew badanego obiektu należą Ginkgo biloba, Juniperus virginiana, Thuja plicata, Lirio- dendron tulipifera, Liquidambar styraciflua oraz Cercidiphyllum japonicum. W ciągu 60 lat wyginęły 53 tak- sony odnotowane w poprzednich inwentaryzacjach. Kolekcja tego cennego arboretum, założonego w 1782 roku, wymaga uzupełnienia i wzbogacenia o gatunki roślin drzewiastych dobrane starannie pod względem wartości kolekcyjnej.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.2

For citation:

MLA Czernik, Bartosz, et al. "Zmiany w dendroflorze Ogrodu Dendrologicznego w Lipnie (województwo opolskie) [Changes in dendroflora of the Dendrological Garden in Lipno (Opolskie voivodeship)]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.1 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.2
APA Czernik B., Maliński T., Wrońska-Pilarek D., Rymszewicz S. (2017). Zmiany w dendroflorze Ogrodu Dendrologicznego w Lipnie (województwo opolskie) [Changes in dendroflora of the Dendrological Garden in Lipno (Opolskie voivodeship)]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.2
ISO 690 CZERNIK, Bartosz, et al. Zmiany w dendroflorze Ogrodu Dendrologicznego w Lipnie (województwo opolskie) [Changes in dendroflora of the Dendrological Garden in Lipno (Opolskie voivodeship)]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.2
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue1/abstract-2.html