Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (1) 2017 strony: 5-16

Marek Wajdzik1, Katarzyna Szyjka1, Jacek Skubis2, Paweł Nasiadka3

1Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3
Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzanie populacjami zwierzyny grubej na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka”

słowa kluczowe: Puszcza Niepołomicka, gospodarka łowiecka, leśny kompleks promocyjny, zwierzęta łowne
streszczenie:

Celem pracy było przedstawienie liczebności i pozyskania zwierzyny grubej (jelenia, sarny i dzika) na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka” w latach 1996–2016. Podstawą opracowania były roczne plany łowieckie opracowane dla ośmiu obwodów łowieckich leżących na terenie LKP. W pra- cy zestawiono również masy tusz i  trofeów  jeleni oraz saren,  porównując je z  osobnikami pozyskanymi  w innych regionach kraju. Spośród 31 gatunków zwierząt łownych występujących w Polsce na terenie LKP odnotowano obecność 27, w tym: 15 ssaków (z 18 łownych) i 12 ptaków (z 13). Spośród zwierzyny grubej (7 gatunków) na terenie badań nie zinwentaryzowano tylko jelenia sika i muflona. W kompleksie najliczniej występującym gatunkiem była sarna, której wiosenna liczebność w zależności od roku wahała się od 330 (1997 r.) do ponad 680 (2009 r.). Z kolei liczebności dzików i jeleni (w porównaniu z sarnami) były kilku- krotnie niższe (średnio 3-krotnie) i w ciągu roku wskazywały średnio (lata 1996–2015) na obecność około 188 jeleni i 175 dzików. W wyniku wzrostu liczebności zwierzyny grubej na omawianym terenie w ostatnich kilkunastu sezonach znacząco zwiększyła się wielkość jej pozyskania. Średnie pozyskanie w ciągu ostatnich pięciu sezonów wynosiło rocznie 135 saren oraz 142–195 jeleni. Z kolei odstrzał dzików wahał się od 192 do 315 osobników.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.1

For citation:

MLA Wajdzik, Marek, et al. "Zarządzanie populacjami zwierzyny grubej na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka” [Management of populations of big game in the “Puszcza Niepołomicka” Forest Promotional Complex]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.1 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.1
APA Wajdzik M., Szyjka K., Skubis J., Nasiadka P. (2017). Zarządzanie populacjami zwierzyny grubej na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka” [Management of populations of big game in the “Puszcza Niepołomicka” Forest Promotional Complex]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.1
ISO 690 WAJDZIK, Marek, et al. Zarządzanie populacjami zwierzyny grubej na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka” [Management of populations of big game in the “Puszcza Niepołomicka” Forest Promotional Complex]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.1
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue1/abstract-1.html