Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 15 (2) 2016

Kwiecień - Czerwiec 2016
Zeszyt (2) 2016 - Okładka
Zeszyt (2) 2016 - Spis treści
Zeszyt (2) 2016 - tylna okładka

Spis treści:

Zeszyt 15 (2) 2016 str. 55-64
w języku pl 
Andrzej Czerniak, Grzegorz Trzciński
Zmiany w stanie posiadania dróg leśnych w państwowym gospodarstwie leśnym Lasy Państwowe
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 65-71
w języku pl 
Grzegorz Górecki, Tomasz Matusiak, Łukasz Zefert
Stopień uszkodzenia przez jeleniowate drzewostanów bukowych pierwszej klasy wieku na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 73-78
w języku pl 
Katarzyna Kaźmierczak, Robert Korzeniewicz, Wojciech Borzyszkowski
Biosocjalne zróżnicowanie wzrostu i przyrostu 85-letnich sosen
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 79-86
w języku pl 
Robert Korzeniewicz, Wojciech Borzyszkowski, Janusz Szmyt, Katarzyna Kaźmierczak
Smukłość 30-letniego niepielęgnowanego drzewostanu brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.)
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 87-96
w języku pl 
Anna Kożuch, Jan Banaś, Stanisław Zięba, Krzysztof Adamowicz
Analiza podaży i cen drewna bukowego w południowej Polsce
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 97-103
w języku pl 
Piotr Szczypa
Rachunkowość nadleśnictw – stan obecny i przyszły w świetle aktualnego stanu nauki i wiedzy z zakresu rachunkowości
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 105-112
w języku en 
Arkadiusz Tomczak, Marcin Jakubowski, Tomasz Jelonek, Radosław Wąsik, Witold Grzywiński
Masa i gęstość średniowymiarowego surowca sosnowego pozyskanego z wybranych drzewostanów leśnego zakładu doświadczalnego w Murowanej Goślinie
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 113-121
w języku pl 
Krzysztof Turczański, Cezary Beker
Porównanie struktury wybranych drzewostanów sosnowych nadleśnictw Durowo i Goleniów położonych w odrębnych krainach przyrodniczo-leśnych
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml