Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 14 (4) 2015

Październik - Grudzień 2015
Zeszyt (4) 2015 - Okładka
Recenzenci - 2015
Zeszyt (4) 2015 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 14 (4) 2015 str. 279-288
w języku pl 
Marek Wajdzik, Agata Lenkiewicz-Bardzińska, Jacek Skubis, Paweł Nasiadka, Katarzyna Szyjka
Cechy biometryczne lisa na terenie Bieszczadów
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 291-299
w języku pl 
Artur Chrzanowski, Wojciech Kubasik, Krzysztof Demski
Zwójkowate (Tortricidae, Lepidoptera) drzewostanów Karkonoszy Gatunki i ich potencjalne znaczeniedla środowiska
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 303-311
w języku pl 
Sylwester M. Grajewski, Andrzej Czerniak, Adrian Kasztelan, Dariusz Kayzer, Paweł Szóstakowski
Zastosowanie geotkaninydo zwiększania nośności dróg leśnychna terenach bagiennych
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 315-322
w języku pl 
Winicjusz Kasprzyk, Maria Hauke-Kowalska,Władysław Barzdajn, Wojciech Kowalkowski,Robert Korzeniewicz
Porównanie wpływu wybranych nawozówna wzrost sadzonekdębu szypułkowego (Quercus robur L.)w warunkach szkółki leśnej
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 325-333
w języku pl 
Anna Kożuch, Rafał Rybski, Krzysztof Adamowicz
Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnieoraz kierunki ich przeznaczeniaw latach 2007–2013
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 337-345
w języku pl 
Agata Rutkowska
Wykorzystanie regionu IGS fragmentu DNAw technice PCR-RFLP do identyfikacji grzybów rodzaju Armillaria
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 349-358
w języku pl 
Marek Wajdzik, Jacek Skubis, Paweł Nasiadka,Katarzyna Szyjka, Szczepan Borecki
Charakterystyka cech fenotypowych samców saren na terenie Opolszczyzny
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 361-369
w języku pl 
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Artur Chrzanowski, Andrzej Łabędzki, Andrzej Mazur, Piotr Łakomy,Ryszard Jasiński
Wpływ zróżnicowania gatunkowego drzewostanów na śmiertelność poczwarek strzygoni choinówki (Panolis flammea Schiff.) i zawisaka borowca (Hyloicus pinastri L.) w ściółce leśnej
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml